skip to Main Content

Over ons

Stichting Duinbehoud is een onafhankelijke landelijke organisatie voor de bescherming van de duinen. Zij komt op voor de natuurbelangen langs de Nederlandse kust en voor de belangen van mensen die van deze natuur willen genieten. Zij stuurt regelmatig adviezen naar de overheid en naar beheerders om de natuur beter te beschermen of om nieuwe natuurgebieden in te richten. Door het geven van voorlichting, voeren van acties, overleg en juridische procedures probeert Duinbehoud de natuur langs de kust te versterken. Lees hier over onze visie en missie.

Samenwerkingspartners van Stichting Duinbehoud zijn onder andere: Dunea, PWN en Waternet.

DUNEA-logo PMS-ClogoPWN200x100


In de campagne Bescherm de Kust werkte Duinbehoud van 2015-2018 intensief samen met Natuurmonumenten, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Zeeuwse Milieufederatie, Het Zeeuwse Landschap, Zuid-Hollands Landschap, Landschap Noord-Holland, Natuur en Milieufederatie Noord-Holland. Vele organisaties hebben zich aangesloten. Duinbehoud heeft de campagne voortgezet in het project Samen voor de Kust.

Bestuur

Het beleid van de organisatie wordt uitgezet door het bestuur. Dit bestuur wordt strategisch en inhoudelijk ondersteund door externe, onafhankelijke adviseurs. Het bestuur van Stichting Duinbehoud wordt gevormd door:

  • Piet Jonker (voorzitter, portefeuille: externe vertegenwoordiging)
  • Wim Jansen (secretaris)
  • Hans Berkhuizen (portefeuille: fondsen- en donateurswerving)
  • Vacature (portefeuille: vrijwilligersmanagement, communicatie en PR)
  • John van Vliet (portefeuille: locale belangenbehartiging en consulenten)
  • Gerd-Jan Korte (portefeuille: recreatie)

Kantoor

Vanuit het kantoor in Leiden onderhoudt Duinbehoud contacten met actieve vrijwilligers (duinconsulenten) en diverse lokale werkgroepen. Arnoud van der Meulen is beleidsinhoudelijk manager. Kaja van Rhijn is coördinator (kaja@duinbehoud.nl) en Evelyn Rietveld is communicatiemedewerker (evelyn@duinbehoud.nl).

Contactgegevens

Rapenburg 8 2311 EV Leiden
Postbus 664 2300 AR Leiden
071 – 5143719
stichting@duinbehoud.nl

Back To Top