skip to Main Content

Concept Beleidsnota strand 2018-2021

Vereniging Zeeuwse Milieufederatie (ZMf): “In grote lijnen kunnen we ons vinden in deze overzichtelijk opgestelde beleidsnota. Onze tijdelijke medewerker Gert-Jan Buth was aanwezig bij het ambtelijk overleg dat op 31 mei 2017 over deze nota bij uw afdeling  Handhaving plaatsvond.” De volledige zienswijze concept Beleidsnota en uitvoeringsprogramma strand 2018-2021 is hier de lezen.

Back To Top