skip to Main Content

Wel of niet afschieten? (door Adriaan Dijksen)

Onlangs is de discussie op Twitter opgelaaid over het wel of niet afschieten van zwerfkatten. Hierover heeft Adriaan Dijksen in 2014 een opinie geschreven naar aanleiding van het artikel: “Verbod op afschieten (zwerf) katten, of toch niet?” Deze verscheen in het blad Argus, mei 2014. Adriaan is donateur sinds de oprichting van Kritisch Faunabeheer/de Faunabescherming en heeft meer dan 50 jaar veldervaring in de natuur op Texel;

Al enkele jaren worden op Texel geen katten meer geschoten. Wel worden er na een oproep aan de eigenaars van het Nationaal Park Duinen van Texel om huiskatten te laten chippen, in de duinen katten gevangen.

Het is onjuist, een situatie die op een bepaalde plaats is aangetroffen als overal geldend te beschouwen, zoals in het artikel gebeurt met de bevindingen op Schiermonnikoog. De situatie op andere plaatsen kan anders zijn! Op Texel bijvoorbeeld wonen 8 maal meer mensen (en dus ook katten) per hectare natuurgebied dan op Schiermonnikoog. De Wildbeheereenheid Texel vangt dan ook in het vroege voorjaar gemakkelijk 80 tot 100 katten. Nota bene op plaatsen die op een grotere afstand liggen dan de 183 meter die een gemiddelde huiskat op Schiermonnikoog uitzwerft.

Op Schiermonnikoog werd een gemiddelde maximale afstand van huiskatten vastgesteld van 183 meter. Kunnen we dus alle katten die verder van woonhuizen worden aangetroffen als verwilderde katten bestrijden? Het hanteren van een gemiddelde kan echter veel verdoezelen. Als van de 400 huiskatten die op Texel langs de binnenduinrand leven driekwart op of vlakbij eigen erf blijft, zwerven er 100 tot 657 meter uit!

Onjuist vind ik het onderscheid in het artikel in Argus tussen vogels en zoogdieren als prooien. M.i. is het vangen van muizen in een natuurreservaat net zo erg als het vangen van een vogel. Dat predatie van zoogdieren niet wordt genoemd, komt waarschijnlijk omdat muizen (en ratten!) geen hoge aaibaarheidsfactor hebben. Immers bijna iedereen in het buitengebied doodt muizen en ratten in of rond zijn woning.

Op Texel hebben we vanwege het vrijwel ontbreken van grondpredatoren een hoog aantal grondbroeders waaronder Wulpen en Blauwe Kiekendieven. Die willen we goed beschermen. Castreren van zwerfkatten en dan weer in de natuur loslaten, helpt echt niet. Het verwilderen is namelijk een continu proces. Dat een behandelde kat buiten wordt bijgevoerd is misschien in stadsparken en dergelijke waar, maar niet in natuurgebieden. Bovendien, ook al staat er ergens een etensbak klaar, katten gaan toch op jacht en vangen wel degelijk prooien. Katten jagen en doden niet alleen als ze honger hebben.

Voor mij is het belangrijkste argument om katten uit de natuurgebieden te vangen, het feit dat een huisdier dat wilde dieren vangt, niet in het ecosysteem thuis hoort, verwilderd of niet doet niet ter zake.

Adriaan Dijksen, Texel

SONY DSC
SONY DSC
Back To Top