skip to Main Content

Vlaggenduin gered!

Het mooiste stuk duin van Nederland wordt nu officieel beschermd! Het ministerie wilde de noordoostpunt van Berkheide niet aanwijzen als Natura 2000-gebied, omdat de gemeente Katwijk hier een weg wilde aanleggen. Gelukkig stak de Raad van State er een stokje voor. Mede dankzij de inzet van onze voorzitter, Ben ter Haar. Die weg is trouwens nergens voor nodig. Er is een prima alternatief, waar Duinbehoud al pakweg 40 jaar voor pleit.

Dit stuk duin heet het Vlaggenduin. Het is erg rijk aan bijzondere soorten planten. Er groeien zeldzaamheden als bokkenorchis, bleek schildzaad en blauwe bremraap (zie foto). Van het liggend bergvlas is het zelfs de enige groeiplaats van Nederland. Ook is het rijk aan zeldzame mossen en paddenstoelen. Zandhagedissen en tal van andere duindieren hebben het hier uitstekend naar hun zin. Het Vlaggenduin maakt deel uit van het zogenaam
de ‘zeedorpenduin’. Dat dankt zijn bijzondere karakter mede aan het gebruik door bewoners van kustplaatsen als Katwijk aan Zee. Dat mensen hier af en toe buiten de paden lopen, bijvoorbeeld om bramen te plukken, blijkt een gunstige invloed. Vreemd, maar waar. Nergens langs de Nederlandse kust vind je zulke goed ontwikkelde zeedorpenduinen als bij Katwijk. Niet meer dan logisch dat het wordt beschermd als Natura 2000-gebied, zoals het ministerie aanvankelijk ook van plan was.

Maar de gemeente Katwijk wil hier al sinds de tijd dat auto’s zelf nog zeldzaam waren een randweg aanleggen. Via bevriende politici bij de provincie en het ministerie kreeg men het voor elkaar dat het gebied rond de geplande weg buiten Natura 2000-gebied Meijendel & Berkheide werd gelaten. Op die manier zou de weg niet hoeven te worden getoetst aan de Natuurbeschermingswet. Maar de omgrenzing van een Natura 2000-gebied dient te worden bepaald aan de hand van de natuurwaarden, en niet door plannen voor de bouw van een weg. Duinbehoud toonde hoe waardevol dit gebied is en dat het aanpassen van de begrenzing voor die weg in strijd was met de wet. De Raad van State gaf ons daarin gelijk. Het beste stuk duin van Nederland is nu dus juridisch goed beschermd. Het is niet waarschijnlijk dat die weg er ooit nog komt. Niet erg, want er is een prima alternatief, dat ook nog een stuk goedkoper is.

Blauwe Bremraap

Blauwe Bremraap in Katwijk.1

 foto: Theo Westra

 

 

 

 

Back To Top