skip to Main Content

Veel regenval in 2012 belooft mooi voorjaar

Parnassia, een van de zeldzame planten van natte duinvalleienVorig jaar viel er bovengemiddeld veel regen. Na langdurige regenval raakt de bodem verzadigd en neemt deze geen water meer op, met een hoog grondwaterpeil en natte bodem als gevolg. Een hoog grondwaterpeil is vervelend in bewoond gebied. Maar duinvalleien zijn niet snel te nat. Ecoloog Dick Groenendijk verwacht juist een goed bloeiseizoen. ‘Bijzondere duinplanten, zoals de parnassia, verschillende nbso online casino soorten orchideeën, de slanke gentiaan en het duizendguldenkruid, zullen uitbundiger bloeien. En doordat deze soorten meer zaden ontwikkelen en verspreiden, zullen ze op meer plekken in het duin gaan groeien. De biodiversiteit in het duin vaart er wel bij.’

In de plassen en vennetjes is veel water blijven staan en ook dit voorjaar houdt het duinzand nog veel vocht vast. Groenendijk: ‘De duinen hebben een prachtige lente en zomer voor de boeg. Met valleien vol bloemen en planten die er thuishoren.’

Bron: PWN, Foto: Parnassia, Duinbehoud

Back To Top