skip to Main Content

Geen uitzondering snorfiets Wassenaar en Zandvoort

Persbericht

Per 1 februari 2018 zal er een einde komen aan de uitzonderingssituatie voor snorfietsers ouder dan 65 jaar en minder-validen op het fietspad door de duinen van Wassenaar, Katwijk en Noordwijk. Zij kunnen vanaf dan geen gebruik meer  maken van het fietspad.  Jarenlang heeft Staatsbosbeheer het gebruik van dit fietspad door deze groep gedoogd, maar door de toenemende drukte op het fietspad, heeft Staatsbosbeheer besloten dit te beëindigen. Vanaf 1 februari 2018 zijn daarmee alleen fietsers en snorfietsers met elektrische motor op het fietspad toegestaan.

 

In 2004 is Staatsbosbeheer begonnen met een vergunningstelstel voor de mensen met een snorfiets die ouder waren dan 65 jaar en/of minder validen. In die tijd kon je op vertoon van een verklaring van een arts en een geldig identiteitsbewijs een ontheffing aanvragen om op het provinciale fietspad in beheergebied van Staatsbosbeheer te rijden. Omdat dit veel werk met zich meebracht en omdat de wetgeving op de privacy werd aangescherpt is na een jaar of tien besloten om borden aan te brengen langs het fietspad, waarbij dezelfde uitzondering voor mensen van 65 en ouder en minder validen duidelijk werd gemaakt.

 

Niet iedereen was het met deze uitzondering eens, maar tot op heden heeft Staatsbosbeheer aan hieraan vastgehouden. Het fietspad wordt echter steeds intensiever gebruikt. Het aantal wielrenners neemt toe en met de komst van de elektrische fiets is vooral het aantal ouderen dat een flink stuk gaat fietsen ook flink toegenomen. En dat is goed nieuws. Fietsen is immers een prachtig gezonde manier om te genieten van de Hollandse Duinen. Ook is de regelgeving voor snorfietsen op een onverplicht fietspad een aantal jaar geleden aangepast. Een onverplicht fietspad, zoals dat in de wegenverkeerswet heet, is een fietspad met een rechthoekig zwart of blauw verkeersbord met daarop de witte tekst fietspad. De nieuwe regels staan nu toe dat je alleen met een snorfiets die elektrische motor heeft over deze fietspaden kun rijden.

 

Er is dus veel veranderd. Het is veel drukker geworden op de fietspaden en er zijn tegenwoordig verschillende alternatieven in de vorm van elektrische fietsen en snorfietsen. Dat is voor Staatsbosbeheer reden om per 1 februari 2018 te stoppen met de uitzonderingsregel. Staatsbosbeheer snapt dat dit voor een kleine groep die gebruik maakte van de uitzondering vervelend zal zijn. We hopen dat we door een tijdige aankondiging, zoveel mogelijk mensen kunnen informeren en zich erop kunnen voorbereiden. Binnenkort zal dit ook op de borden worden aangegeven en zullen ook informatieborden aan het begin van de fietspaden komen met een toelichting.

Staatsbosbeheer
team Stad en Duin | provinciale eenheid Zuid-Holland

m.kras@staatsbosbeheer.nl
T 071-3613809 | M 06-22468807 | F 071-3648794

Back To Top