skip to Main Content

Nieuwsbrief 1-2017 Trots op nieuwe paddenstoel!

“Op 28 februari vond Theo Westra op zoek naar de teleomorf van de esdoornvlekkenzwam kleine opvallend spatelvormige paddenstoelentjes op een takje tussen de esdoornbladeren. Hij bracht ze bij mij langs om er door de microscoop naar te kijken. Ik begon met afbeeldingen van alle soorten ‘other ascomycetes’ uit Ellis & Ellis op te zoeken op internet, maar geen kwam overeen. Maar bij het scrollen op de foto’s van Crypthodiaporthe stuitte ik op de site van de Societé Mycologique de Poitou opeens op een foto die er sprekend op leek. Op de site Fungi of Great Britain and Ireland vond ik foto’s van de microscopische kenmerken waarbij met name behalve rechte ook spiraliserende sporen van meer dan 300 micrometer opvielen. Na het maken van een microscopisch preparaat was er geen twijfel mogelijk. Het is Glyphium elatum.

Deze soort komt niet voor in de Verspreidingsatlas of bij Waarneming.nl, zodat we met zekerheid kunnen aannemen dat het een nieuwe soort voor Nederland betreft. Nadat Theo de vondst had opgestuurd naar Bijzondere Waarnemingen van de Nederlandse Mycoligische Vereniging kwam vanuit de NMV het verzoek om er door nog iemand naar te laten kijken. Kees Roobeek onderzocht de vondst en kwam met een artikel van Boehm tot dezelfde conclusie. Kees heeft het materiaal op mijn verzoek in zijn eigen herbarium opgenomen onder nummer onder CFR170305. Door alle verhuis- en huisvestigingsperikelen binnen Naturalis (waar het Rijksherbarium tegenwoordig deel van uit maakt) leek me dat veiliger.”

De Nederlandse naam van deze Nederlandse Glyphium elatum is er nog niet. Stengeltongetje zou het kunnen heten, of Beitelzwammetje zoals Theo Westra heeft bedacht, een naam die goed overeen komt met het uiterlijk van het inderdaad beitelachtig ogende paddenstoeltje.

Literatuur: Boehm, E.W., Marson, G., Mathiassen, G.H., Gardiennet, A. & Schoch, C.L. 2015. An overview of the genus Glyphium and its phylogenetic placement in Patellariales. Mycologia 107: 607-618.
Ellis M.B. & J. Pamela Ellis, 1997. Microfungi on Land Plants. blz. 261

Tekst Hans Adema NBC Naturalis Leiden

Foto: Theo Westra

Back To Top