skip to Main Content

Thijsse’s Hof Natuurtuin van Kennemerland

De geestgronden achter de duinen schijnen zich zeer goed te lenen voor heemtuinen, die de grootste schatten van onze wilde planten herbergen. Onze grootste natuurbeschermer Dr. Jac. P. Thijsse was dat al opgevallen. Met de medewerking van velen: geldschieters, overheidsfunctionarissen, tuinarchitecten en hoveniers richtte hij in Bloemendaal in het begin van de twintigste eeuw één van onze mooiste heemtuinen in, visionair als hij was, wat betreft de educatieve waarde voor jong èn oud. In dit nieuwe boek over Thijsse’s Hof staat een korte maar wel volledige inleiding over het ontstaan van de Hof en over zijn schepper. Daarna beschrijven de auteurs de gang van de natuur in de Hof in alle seizoenen, zodat wij als lezers een goed beeld krijgen van de broedvogels, de bloeiende wilde planten, de kunstvoorwerpen en de inrichting van de Hof aan de hand van kaartjes en foto’s. Het boekje is op deze wijze onmisbaar voor diegenen, die zich op een bezoek aan dit “natuurmuseum” willen voorbereiden. Het boekje is zeer goed gedocumenteerd en bevat literatuurverwijzingen. De auteurs zijn kenners van de Hof door hun jarenlange professionele verbondenheid met de Hof. Mede door de mooie foto’s en prettige opmaak is dit een juweel van een boek geworden.
Thijsse’s Hof Natuurtuin van Kennemerland. Tekst: Willem Holthuizen en Ekke Wolters. Uitgave: Bekking & Blitz, 2015. ISBN 978 906109 4883. Softcover, formaat 23 x 22,5 cm, 96 pagina’s. Prijs: € 12,50. Recensent : Julius Röntgen

Thjises Hof

Terschellinger wilde planten
Voor wie naar Terschelling op vakantie gaat en geïnteresseerd is in de eilander natuur, is er nu een heel handzaam en fraai boekje verschenen over de Terschellinger wilde planten. Juist de planten die je op de eilanden ziet kom je thuis meestal niet dagelijks tegen, zodat herkennen soms lastig is. In dit boekje staan de 82 meest opvallende en kenmerkende planten van Terschelling fraai gebundeld. Elke plant vult één pagina, met een fraaie tekening en een veldfoto, en daarnaast ook korte en bondige informatie over afmetingen, bloeitijd, groeiplaatsen en de plantennaam in verschillende talen. Een plant in het veld is met dit boekje vrij snel op te zoeken, omdat de planten staan gerangschikt naar biotoop. Het boekje bevat tevens een goed geschreven inleiding op de ecologie van de verschillende landschappen op Terschelling. Landelijk algemeen voorkomende planten zoals bijvoorbeeld paardenbloem en madeliefje zijn niet in het boekje opgenomen. Wel soorten zoals zeeraket, zandblauwtje, hazenpootje, kraaiheide, zeekraal en gewone zoutmelde. Op enkele slordigheden in de tekst na (tik- en afbreekfouten) een fraai verzorgd boekje. Een aanrader voor wie naar de eilanden gaat!
Terschellinger wilde planten. Tekst: Jan Pieter Kok. Illustraties: Eke van Mansvelt. Uitgave: Isola Arte in samenwerking met Staatsbosbeheer, 2014. Geen ISBN. Softcover, 15 x 21 cm liggend formaat, 95 pagina’s. Prijs: € 10,- te verkrijgen bij lokale winkels, en te bestellen bij: http://www.boekhandelfunke.nl/artikelen/222/Terschellinger-wilde-planten# Recensent: Antje Ehrenburg
Het ree
Iedereen heeft wel eens tijdens zijn wandelingen door de natuur of tijdens excursies door de duinen ontmoetingen met reeën gehad. Dat is altijd bijzonder, zeker als je een pasgeboren hulpeloos reekalfje vindt. In dit zeer goed gedocumenteerde boek vindt u aanwijzingen, hoe u tijdens zulke ontmoetingen dient te handelen. Na een kort voorwoord komen in vijf hoofdstukken alle aspecten van deze diersoort aan de orde: de leefwijze en het gedrag, het gewei, de observatie van reeën in hun leefomgeving en het aanspreken van reeën, waarmee het determineren van allerlei kenmerken van de reeën voor de waarnemer gemakkelijker wordt. Het ree is eigenlijk een cultuurvolger pur sang, maakt gebruik van de mogelijkheden die de mens hem biedt. Zijn grootste vijand is evenwel die zelfde mens, maar sinds kort is daar behalve het wild zwijn, de vos, de hond en de lynx ook de zeearend bij gekomen. Het rijk geïllustreerde boek wordt afgesloten met een verklarende woordenlijst, feiten en cijfers, bronnen en een register.
Het ree Observeren en herkennen. Tekst: Bas Worm. Uitgave: IPC Groene Ruimte, Arnhem 2014. 184 pagina’s. Met illustraties, hardcover. ISBN 978-90-74481564. Prijs: € 42,50 incl. verzending. Recensent: Julius Röntgen

Terschellinger wilde planten

Back To Top