skip to Main Content

Staatbosbeheer ruimt verbrand bos op

Houtoogst verbrand bos SchoorlNaar aanleiding van de vele branden die in de Schoorlse Duinen hebben gewoed, heeft Staatsbosbeheer een herstelplan opgesteld. Ruim vijftig hectare verbrand bos wordt opgeruimd. Deze werkzaamheden gaan op 10 januari grootschalig van start. Langs de bospaden komt vierduizend kuub hout te liggen, dat zijn honderd grote vrachtwagens vol! Eenzelfde hoeveelheid hout wordt versnipperd en afgevoerd. Daarna moeten er vijftienduizend boomstronken uit het duinzand worden getrokken. Het zijn ingrijpende maatregelen, maar het uiteindelijke resultaat is een gezond en dynamisch open duingebied, waar iedereen van kan genieten.

Nieuw leven inblazen
Het opruimen van het verbrande bos blaast nieuw leven in de Schoorlse Duinen. Zeewind krijgt meer invloed op dit duingebied, waardoor dynamische processen meer kans krijgen. Op kleine schaal gaat er verstuiving plaats vinden en daar profiteren weer veel zeldzame planten- en diersoorten van, zoals het zandblauwtje en de zandhagedis. Vogelsoorten als tapuit, grauwe klauwier en duinpieper zijn dol op dit soort gebieden en het zou wel heel spectaculair zijn als die zich er zullen vestigen. Met het verwijderen van het verbrande bos draagt Staatbosbeheer bij aan de Europese doelstellingen van Natura 2000.

Toegankelijkheid voor publiek
Tijdens de werkzaamheden zijn delen van het gebied afgesloten voor het publiek. Met borden worden tijdelijke omleidingen aangegeven. Tijdens het afvoeren van het hout, de snippers en boomstronken worden fietspaden tijdelijk afgesloten. Staatsbosbeheer doet zijn best om de overlast zo beperkt mogelijk te houden.

Groene warmte, planken en spaanplaat
Ondanks dat de bomen verbrand zijn, is het hout niet waardeloos. Van de dikste bomen kunnen nog steeds mooie planken worden gezaagd. Van de overige bomen wordt onder andere spaanplaat gemaakt. De takken die overblijven worden versnipperd. In de energiecentrale worden deze snippers, vier miljoen kilo in totaal, verbrand om huizen mee te verwarmen. Omgerekend is deze hoeveelheid snippers genoeg om drieduizend huishoudens een jaar lang van stroom te voorzien. Een dorp als Groet kan er een jaar lang van worden verwarmd.

Harvesterday en excursies
Voor bezoekers en geïnteresseerden organiseert Staatsbosbeheer op 9 februari een “harvesterday” ofwel houtoogstdag. Tegenwoordig worden bomen niet meer met een motorzaag omgezaagd, maar gebeurt dat met een houtoogstmachine, de Harvester. U kunt op deze dag zelf zien hoe de machine bomen geheel automatisch omzaagt. Daarnaast zijn er fietsexcursies op 13, 16, 27 en 30 januari. Deelnemers gaan samen met de boswachter het gebied in om de werkzaamheden te bekijken. De twee uur durende fietstocht vertrekt om 14.00 uur vanaf Buitencentrum Schoorlse Duinen en is gratis. U kunt zich aanmelden via 072 509 3352.
Thuisblijvers kunnen op de hoogte blijven via Facebook  en WordPress . Twitterende boswachters zijn te volgen via http://twitter.com/bosw8erjeroen en http://twitter.com/JvAssema.

Back To Top