skip to Main Content

Shetlandpony’s gaan duinen bij Renesse begrazen

Op 10 oktober laten Staatsbosbeheer en Waterschap Scheldestromen een groepje Shetlandpony’s vrij in de duinen bij Renesse op Schouwen Duiveland. De vier pony’s gaan daar natuurbeheer uitvoeren.
De afgelopen maanden is veel werk verricht in de duinen van Renesse om het gebied gereed te maken voor toekomstig beheer. Dit beheer is afgestemd op de doelstellingen die gelden voor het Natura 2000-gebied. Een  dergelijk gebied maakt deel uit van een Europees netwerk van natuurgebieden. Elk deeltje van dit netwerk is uniek vanwege de natuurwaarden die er voorkomen.
Het duingebied blijft eigendom van het waterschap, maar Staatsbosbeheer gaat het beheren. Voorkomen moet worden dat het gebied dichtgroeit met bomen en struiken en waar mogelijk zal het open duinlandschap worden uitgebreid. Alle voorbereidende werkzaamheden zijn in nauw overleg tussen beide partijen uitgevoerd. In de duinen zijn bomen en struiken verwijderd, er zijn rasters geplaatst en er is een drinkpoel gegraven.
Het hele jaar door mogen de pony’s nu samen met de in het gebied aanwezige reeën en damherten ervoor zorgen dat het niet opnieuw dicht zal groeien. Shetlandpony’s, reeën en damherten grazen elk op hun eigen manier en met hun eigen voorkeuren. Dat zal er uiteindelijk voor zorgen dat de duinen het open karakter van vroeger weer terugkrijgen. In de toekomst wordt de kudde misschien uitgebreid.

Bron: Waterschap Scheldestromen.
Foto: Mike Mannaart.
Back To Top