skip to Main Content

Recreatie in de duinen nieuwsbrief 2 2017

Veel mensen bezoeken de Nederlandse duinen. Duinbehoud wil zich de komende jaren meer gaan inzetten voor deze recreant. In eerste instantie voor de mensen die komen voor de natuur en de natuurbeleving. Maar er zijn verschillende recreatiemotieven. Misschien kan Duinbehoud ook wel iets betekenen voor andere groepen.

De Nederlandse burger heeft veel vrije tijd en wil recreeren. Een grote groep mensen wil dat graag in de natuur doen. Om aan deze behoefte tegemoet te komen, is het belangrijk dat het beheer en de inrichting van het landschap hierop wordt aangepast. Duinbehoud wil daar een rol in gaan spelen.

Dé recreant bestaat niet. Uit onderzoek (Goossen & de Boer, 2008) blijkt dat de recreatievraag te verdelen is in vijf motieven. Deze motieven zijn ‘Gezelligheid’, ‘Even tussen uit’, ‘Interesse’, ‘Volledig opgaan in een andere wereld’ en ‘Fysieke uitdaging’. De motieven worden als volgt omschreven. Duinbehoud wil de duinbeheerders steunen bij het ontwerpen van recreatieve mogelijkheden.

foto: Eric Wisse

Back To Top