skip to Main Content

Duinen en Mensen Noordkop en Zwanenwater

24,50

Op voorraad

Beschrijving

Roos, Rolf, Duinen en Mensen Noordkop en Zwanenwater, Samenwerkende Uitgevers Vof, 2011, ISBN: 9789080815841

Archeologie

Al in de bronstijd lieten kustbewoners sporen achter in de ondergrond van de Noordkop. Wat zeggen al die verspreide vondsten uit de Vikingtijd en eerder?

Natuur
De duinen van de Noordkop bevatten een parel van Europese allure: Het Zwanenwater. Duinmeren vol vogels omzoomd door zeer bloemrijke natuur. Ook de Noordduinen met vele duinvogels, de Helderse duinen met de Harmplas en Mariendal zijn zeer de moeite waard, evenals verspreide oude nollen, gelegen in het cultuurlandschap.

Historie
De eilanden Huisduinen (eens 8km westwaarts gelegen) en Callantsoog waren na de middeleeuwen de laatste vaste elementen in een bijna weggeslagen landschap. Hoe veroverde de mens het land weer terug? Uniek zijn de landinwaarts gelegen nollen en de oude dijken: nu deels vermomd als langgerekte duinketens.

Archeologie, natuur en historie in een samenhangend, beeldend verhaal. 
Kennis up to date gepresenteerd en zeer leesbaar

Back To Top