skip to Main Content

Praat mee over NPHD Nieuwsbrief 2 2017

Langs de Noordzee, tussen strand en strandwallen, liggen de Zuid-Hollandse vastelandsduinen. Een prachtig kustlandschap waar landgoederen, duinen, zeedorpen en steden elkaar afwisselen. Eeuwenlang door Hollandse meesters vastgelegd; geliefd om water, ruimte en licht. Dit is het Nationale Park Hollandse Duinen: 43 kilometer lang en tot 8,5 kilometer breed. Het Nationaal Park is grofweg tweehonderd vierkante kilometer groot. Het omvat een aaneengesloten gebied van Hoek van Holland tot Langevelderslag. Met 4610 hectare aan Natura 2000-gebieden: Solleveld enKapittelduinen, Westduinpark en Wapendal, Meijendel en Berkheide, Coepelduynen, boswachterij Noordwijk en De Blink (beide laatste zijn onderdeel van Kennemerland-Zuid).
Met de oprichting van dit Nationaal Park pakken wij de kans om het meest Hollandse natuurgebied van Nederland nog beter op te kaart te zetten. Wij willen zeldzame natuur nog beter beschermen en de recreatieve beleving voor inwoners en toeristen nog aantrekkelijker maken.
Nationaal Park Hollandse Duinen wil inwoners, ondernemers en organisaties betrekken bij het ontwikkelen van uitvoeringsplannen via het innovatieve online platform Civocracy https://www.civocracy.org/nphollandseduinen. Als we putten uit de kennis en ervaring van inwoners en ondernemers, kunnen we betere uitvoeringsplannen maken. Dus laat van je horen!

Foto: stuifduin Ronald van Wijk

Back To Top