skip to Main Content

Persberichten

Op deze pagina staan de laatste persberichten van Stichting Duinbehoud.

Honden in de duinen aan de lijn!

Leiden, 18 maart 2019 – Veel duingebieden zijn aangemerkt als beschermd Natura 2000-natuurgebied. Ze bieden een rijke flora en fauna, uniek in de wereld. Het broedseizoen is weer begonnen, veel…

Lees meer

Excursies Huis te Manpad

Exclusief wandelen, samen met gids Excursies Huis te Manpad, levende historie in een mooie groene omgeving   Op zaterdag 2 februari a.s. beginnen de wekelijkse excursies op Huis te Manpad,…

Lees meer

Circuit Zandvoort bedreigt rust in de duinen

Bezoekers van de Kennemerduinen en de Amsterdamse Waterleidingduinen en bewoners van Zandvoort en omliggende gemeenten ondervinden ernstige overlast van het circuit. Ook broedvogels en andere dieren in de duinen hebben…

Lees meer

Bescherming ruige oernatuur Wadden

Ruige oernatuur op de Waddeneilanden beschermen De duinen op de Waddeneilanden dreigen dicht te groeien. Banale struiken en grassen verdringen er de meer bijzondere planten. De boosdoener: luchtvervuiling. Daarnaast neemt…

Lees meer

Strijd tegen Duinpolderweg

De Natuur- en Milieuorganisaties zijn zeer ontstemd dat PS van Zuid-Holland hebben gekozen voor de middenvariant door de Oosteinderpolder. Nu is het gebied nog een zeer belangrijk foerageergebied voor weidevogels…

Lees meer

Duinpolderweg op losse schroeven

De kansen voor een doortrekking van de Duinpolderweg tot aan de N206 zijn aanzienlijk verkleind. Deze wegverbinding zou namelijk leiden tot aanzienlijk meer luchtvervuiling met stikstof in de Amsterdamse Waterleidingduinen.…

Lees meer
Back To Top