skip to Main Content

Schapen houden duinen kort en gezond

Hollands Duin – Net als vorig jaar trekt de komende tijd een schaapskudde door de Wassenaarse duinen. De kudde graast in een gebied van 25 ha tussen het fietspad en de zeereep ten noorden van de Wassenaarse slag. Boswachter Mark Kras van Staatsbosbeheer: “Een open duin met korte begroeiing biedt ruimte aan soorten die kenmerkend zijn voor gezonde kalkrijke duinen. Maaien alleen is niet genoeg en daarom wordt jaarlijks een herder met schaapskudde ingezet.”

Topnatuur

Boswachter Mark: “Hollands Duin behoort tot het Europese Natura 2000-netwerk en daar zijn we trots op! Dit betekent namelijk dat het Hollands Duin topnatuur is, met heel veel bijzondere planten en dieren die het beschermen meer dan waard zijn. Helaas wordt duinlandschap steeds monotoner door de uitstoot van stikstof door industrie, landbouw en auto’s. Dat zorgt er voor dat planten die houden van stikstof zoals de brandnetel maar ook grassen en struiken de overhand krijgen. Van nature zijn de duinen echter voedselarm. Het grazen van een kudde schapen biedt planten als strandduizendguldenkruid en kruisbladgentiaan weer een kans. Maatregelen die we kunnen nemen dankzij subsidie van de provincie Zuid-Holland. Naast planten profiteren ook veel dieren van open duin, denk bijvoorbeeld aan de zandhagedis, de rugstreeppad, de blauwvleugelsprinkhaan, konijnen en diverse vogelsoorten.”

Gevolgen bezoekers

“Herder Thomas van der Meij gaat vanaf zondag 8 november met zijn schapen door het duin”, vertelt de boswachter. ”De kudde is gewend aan drukke natuurgebieden en wordt begeleid door speciaal opgeleide honden en een ervaren herder. Dit heeft als voordeel dat er voor bezoekers van Berkheide niets veranderd aan de regels. Naast genieten van de prachtige duinen is er nu een ontmoeting mogelijk met een schaapkudde.”

Meer informatie

In de tijd dat de kudde in het duin is, kunt u de herder altijd vragen stellen over zijn werk. Verder wordt op het weblog van de boswachters van Zuid-Holland (http://staatsbosbeheerzuidholland.wordpress.com/)  en de facebookpagina van Staatsbosbeheer Hollands Duin www.facebook.com/staatsbosbeheerhollandsduin regelmatig aandacht besteed aan het werk in Hollands Duin.

Meer informatie over het werk van de schaapskudde vindt u op www.facebook.com/Puurherder en www.rinnegom.nl

De werkzaamheden aan een gezond duin worden mede mogelijk gemaakt door de Provincie Zuid-Holland.

Schaap2

Back To Top