skip to Main Content

Bouw villapark Brouwerseiland afgeblazen

De Raad van State heeft 1 mei 2019 besloten dat de bouw van het omstreden villapark
Brouwerseiland in het Grevelingenmeer moet worden afgeblazen. Er is geluisterd naar de grote
bezwaren die de natuurorganisaties, de surfers en de Zeeuwse publieke opinie hebben
aangedragen. De Zeeuwse Milieufederatie en Natuurmonumenten – gesteund door Stichting
Duinbehoud en andere natuurorganisaties aangesloten bij Bescherm de Kust – hebben een
proces aangespannen tegen de plannen voor dit groots opgezette villapark. Met het geplande
villapark dreigde kostbaar natuurgebied en het kenmerkende open landschap van de Zeeuwse
eilanden voor altijd verloren te gaan. Bovendien zou Brouwerseiland de toegang en het gebruik
van het natuur- en recreatiegebied voor het brede publiek volledig veranderen en zelfs ernstig
belemmeren. ”In 2015 is de campagne “Bescherm de kust” gestart. Er waren twee belangrijke
doelen. Voorkomen dat onze kust volgebouwd gaat worden en ervoor zorgen dat de kust van ons
allemaal blijft. Met de uitspraak van “Brouwerseiland” is weer een belangrijke slag gewonnen voor
het behoud van onze prachtige Hollandse kust!”, aldus Gert de Groot van Natuurmonumenten.

Negatieve gevolgen voor natuur
Sinds de presentatie van de plannen voor Brouwerseiland in 2017 zijn ZMf en Natuurmonumenten,
gedragen door hun achterban en crowdfunders, samen de strijd aangegaan tegen dit project. Een
landschapsenquête van Natuurmonumenten wijst uit dat de Zeeuwse bevolking grote waarde hecht aan de beleving van het landschap, de weidsheid en de rust. ZMf liet onderzoeken doen naar de effecten van de bouw van het villapark op de natuur en op sociaal economische vlak. Hieruit komt naar voren dat het villapark relatief weinig extra werkgelegenheid oplevert en dat de gevolgen voor de natuur negatief zijn.‘Brouwerseiland is gericht op een klein selectief publiek’, zegt Robbert Trompetter van de ZMF. ‘Nu het is afgeblazen, blijft dit gebied behouden voor de natuur en kan een grote groep mensen hier gratis blijven genieten van de rust, ruimte en vrijheid.’

Enorm opgelucht
De ZMf en Natuurmonumenten zijn ongelofelijk blij met de uitspraak van de rechter. Het bevestigt de waarde van het kritisch blijven en het geven van een krachtig tegengeluid. En het is een erkenning voor de Zeeuwse samenleving die ontwikkelingen zoals Brouwerseiland niet ziet zitten. Trompetter: ‘We hebben keihard gevochten voor dit mooie stukje Zeeland en we zijn enorm opgelucht over de uitkomst van die strijd. De uitslag geeft een extra reden om heel snel met een visie op de bebouwing van de randen van Deltawateren te komen. Zonder een dergelijke visie en harde afspraken kunnen we snel weer in zo’n situatie komen. Dat is voor geen enkele partij wenselijk.’
Stichting Duinbehoud zet zich al ruim veertig jaar in voor de bescherming van de Nederlandse duinen.
Met het project ‘Samen voor de Kust’ zet Duinbehoud zich ook op lokaal niveau actief in voor het
kustlandschap. Duinbehoud brengt per duingebied in kaart wat de lokale problemen zijn en zet zich in voor oplossingen. De stichting doet dit door in gesprek te gaan met (lokale) overheden,
terreinbeheerders, projectontwikkelaars en brancheorganisaties, en ze gevraagd en ongevraagd advies te geven. Daarnaast neemt Duinbehoud deel aan campagnes en acties. Wilt u zich ook inzetten voor de duinen en het verschil maken net zoals onze duinconsulenten in de Delta? Zie onze vrijwilligersvacatures
op www.duinbehoud.nl.

Back To Top