skip to Main Content

PAS in impasse

De neerslag van stikstof door verkeer, fabrieken, landbouwbedrijven en elektriciteitscentrales, is volgens ecologen in de duingebieden nog steeds veel te hoog en niet gedaald. Een hoog stikstofgehalte is slecht voor de duinen. In november 2018 zette ook de Europese rechter kritische kanttekeningen bij het Programma Aanpak Stikstofdepositie (PAS). De Raad van State doet op 14 februari definitief uitspraak. Duinbehoud hoopt op een goed alternatief voor het PAS waar de duinen meer baat bij hebben.

Het PAS is niet duidelijk genoeg en niet goed meetbaar. Dat zegt het Europese Hof. Alle PAS-partners, zoals ministeries en provincies, ontwikkelaars en natuurorganisaties, zitten daarmee voorlopig nog in onzekerheid. Minder uitstoot van stikstof aan de bron. Herstelmaatregelen die de Natura2000-gebieden, waaronder de duinen vallen, weerbaarder maken tegen stikstof. En toch ruimte creëren voor economische ontwikkeling. Dat is de insteek van het PAS. In de basis een win-win aanpak, maar is dat wel zo? De neerslag van stikstof door verkeer, fabrieken, landbouw en elektriciteitscentrales, de zogenaamde stikstofdepositie, is volgens ecologen in de duingebieden nog steeds veel te hoog.

Een hoog stikstofgehalte is slecht voor de planten die van nature in de duinen voorkomen, omdat deze juist weinig stikstof nodig hebben. Grassen en struiken die er niet horen, die juist goed gedijen op een hoog stikstofgehalte, verdringen de zeldzame duinplanten. In november 2018 zette ook de Europese rechter kritische kanttekeningen bij het PAS. Het is te hopen dat de Raad van State in februari met een goed plan komt voor de problematiek en werkbare regels waar de duinen meer baat bij hebben dan met het huidige PAS. Stichting Duinbehoud blijft graag in gesprek met overheden en ondernemers om tot gezamenlijke oplossingen te komen. Niemand zit te wachten op stilstand. Wel op constructieve samenwerking en participatie.

Foto: Patrick Rasenberg

Back To Top