skip to Main Content

Ouddorpers aan de tand gevoeld over leefomgeving

Welke invloed heeft recreatie op je persoonlijke leefomgeving? Welke voor- en nadelen van recreatie zie je? Hoe sta je tegenover uitbreiding van recreatievoorzieningen? Antwoorden op vragen uit deze enquête onder de bewoners van Ouddorp bepalen mede of een natuurorganisatie als Duinbehoud voldoende draagvlak heeft. De uitkomst geeft bovendien extra informatie en vormt een goed vertrekpunt voor toekomstige activiteiten van lokale werkgroepen. Duinbehoud op Goeree gaat ermee aan de slag!
Najaar 2018 werd een enquête onder de bewoners van Ouddorp gehouden over de invloed van recreatie op de leefomgeving. Het bewonersinitiatief Ouddorp Kust Ruimte Rust (OKRR), dat samen met onder andere Duinbehoud als Groene Raad de belangen van de natuur behartigt op Goeree, nam de vraag die hen regelmatig door organisaties en individuen werd gesteld, ter hand. In het onafhankelijke onderzoek vulden 274 mensen de schriftelijke vragenlijst in, die vooraf thuis bij de mensen was toegelicht. Een manier die werkt, want er kwam veel feedback op de open vragen.

De uitkomst bevestigt dat er voldoende draagvlak onder bewoners is voor de inspanningen van natuurorganisaties om het landschap te beschermen. De meningen over toerisme en recreatie blijken genuanceerd. Een deel van de bewoners is niet tegen nieuwe ontwikkelingen, maar vindt wel dat deze de natuur- en landschapswaarden niet mogen aantasten. Recreatie zorgt ook voor werkgelegenheid en interessantere uitgaansgelegenheden. Stranden en fietspaden worden beter schoongehouden. Maar de meeste mensen vrezen dat er nog meer uitbreiding komt van recreatie ten koste van de leefomgeving. Een schone taak voor de lokale vrijwilligers van Duinbehoud ontwikkelingen op de voet te volgen en een vinger aan de pols te houden bij gemeenten en ondernemers.

U kunt trouwens ook meehelpen! Kijk op onze site voor alle lokale vacatures of neem contact via www.duinbehoud.nl.

Back To Top