skip to Main Content

Noordvoort online

Ansicht stuivend duinDe buitenste duinenrij, de zeereep, is tussen Zandvoort en Noordwijk meer dijk dan duin. Als er eens een gat ontstaat, wordt dit vaak meteen weer dichtgepoot met nieuw helmgras. Op sommige plekken aan de Nederlandse kust is dat nodig, want we willen allemaal graag droge voeten houden. Op andere plekken heeft het geen toegevoegde waarde, omdat de duinen er breed genoeg zijn om een eventuele aanval van de zee af te slaan. En op die plekken is het zonder meer schadelijk voor het achterliggende duingebied, dat de zeereep zo solide is.

Dynamische zeereep: graag!
Duinbehoud roept al jaren om meer dynamiek, ook in de zeereep. Stuifgaten, waardoor de wind vrij spel krijgt en zand over de duinen sproeit. Planten en struiken die zichzelf begraven en moeten groeien om het hoofd boven het zand te houden. Soms tevergeefs, soms met succes. Gelukkig vindt dit inmiddels gehoor bij de beheerders.

Project Noordvoort
Waternet gaat samen met het Hoogheemraadschap van Rijnland, Staatsbosbeheer, de gemeenten Noordwijk en Zandvoort en Rijkswaterstaat de dynamiek en de natuurwaarden in de zeereep tussen paal 70 en 73 herstellen. Bovendien wordt het nog aantrekkelijker voor de bezoekers. Verstuiving wordt in gang gezet, stuifkuilen zullen ontstaan. Op verschillende plekken wordt vegetatie weggehaald of geklepeld en de bodem geplagd. Vanaf een nieuw uitzichtpunt kan iedereen alles goed bekijken. Ook op internet kan Noordvoort in de gaten gehouden worden: Waternet biedt op haar website informatie over dit project aan.

Ansicht: We hopen op een prachtig vitaal duinlandschap, zoals op deze oude ansichtkaart (foto Piet Ochtman, Zierikzee; de duinen achter de Verklikker bij Haamstede). Collectie F. Beekman.
Back To Top