skip to Main Content

Natuurrijke stranden

Niet alleen voor de natuur, maar ook voor drinkwatervoorziening, waterveiligheid en recreatie zijn duinen van groot belang voor Nederland. Zonder zandstrand zouden er aan de kust geen duinen zijn. Het witte zand dat de duinen vormt moet tenslotte ergens vandaan komen. Door dynamische kustversterking zijn strand en duin meer met elkaar verweven dan ooit. Duinbehoud is daarom betrokken bij twee projecten over natuur op de Nederlandse stranden:

Verkenning natuurwaarden van de stranden van Nationaal Park Hollandse duinen

Alle stranden van Zuid-Holland buiten de badplaatsen zijn sinds kort opgenomen in Natuur Netwerk Nederland. De stranden hebben een status van ruimtelijke beschermingscategorie 1 in de provinciale verordening Ruimte gekregen. Provincie Zuid-Holland heeft met deze nieuwe ontwikkeling behoefte aan een inventarisatie van de natuurwaarde van de stranden van het Nationaal Park Hollandse duinen. Door haar uitgebreide netwerk van experts en de grote hoeveelheid kennis op het gebied van ecologie en geomorfologie van de Nederlandse kust, is Stichting Duinbehoud de aangewezen partij om deze inventarisatie uit te voeren. “Hebben de stranden van het Nationaal Park Hollandse duinen natuurwaarde, en zo ja, wat is die natuurwaarde, hoe wordt die verstoord en hoe kunnen we die versterken?” is in het kort de onderzoeksvraag die Duinbehoud in deze verkenning beantwoordt.

De verkenning loopt van zomer 2019 tot 31 december 2019. Marijke Langeveld en Eline Sanders voeren dit project in samenwerking uit. De basis van de inventarisatie is een literatuurstudie, een vragenlijst voor experts en een vijftal bijeenkomsten waarin verschillende experts ondervraagd werden over wat volgens hen de natuurwaarden van de stranden zijn. De resultaten worden t.z.t. op onze website geplaatst.

Het Groene Strand

Het Groene Strand is een landelijk project, waarbij de kwaliteit en publiekskennis van de Nederlandse strandnatuur vergroot wordt. Dit gebeurt via een keurmerk (Groene Wimpel), strandcommunities, publiekscommunicatie, strandmonitoring en samenwerking met strandondernemers en strandbeheerders.

Het Groene Strand werd in oktober door de Postcodeloterij toegewezen, gaat in maart 2020 van start. Het is een samenwerking van LandschappenNL, Stichting Duinbehoud, Stichting Anemoon en IVN.

Relatie tussen Natuurwaarde stranden en het Groene Strand
Natuurwaarden stranden en het Groene Strand zijn twee los van elkaar staande projecten die naadloos op elkaar aansluiten. De verkenning die we bij natuurwaarden van de stranden doen, en het netwerk van experts dat we in de afgelopen maanden hebben opgebouwd, draagt bij aan een succesvolle uitvoering van het Groene Strand.

Bijdrage: Marijke Langeveld. Foto: Kaja van Rhijn

Back To Top