skip to Main Content

Minister Van Nieuwenhuizen ziet vliegveld in zee niet zitten

Onder druk van de Tweede Kamer heeft minister Van Nieuwenhuizen een studie laten uitvoeren naar een vliegveld in zee. Een oud plan waar de Stichting Duinbehoud rond het jaar 2000 fel actie tegen heeft gevoerd met acties langs de kust en op het Binnenhof. De conclusie uit de studie is helder: een vliegveld in zee heeft meer nadelen dan voordelen en de minister ziet het plan dan ook niet zitten. Het vliegveld zou voor de kust van Noordwijk en Zandvoort in zee moeten komen met veel overlast voor de kustbewoners en de duinen. Ook brengt het vliegveld het behalen van de klimaatdoelstellingen in gevaar. Een vliegveld in zee stimuleert het (vervuilend) vliegverkeer en belemmert de bouw van windturbines op de Noordzee. Lees meer via deze link

Back To Top