skip to Main Content

Texel

Het duingebied van Texel is een afwisselend landschap met veel natte duinvalleien tussen droge duinen, bossen, heidevelden, kwelders en een uitgestrekte strandvlakte. Vele soorten planten en dieren hebben in dit gevarieerde gebied hun plek gevonden. De weidse stranden, de besloten bossen en het uitgestrekte duinlandschap behoren tot het Nationaal Park Duinen van Texel.

Klik hier voor een sneakpreview.

Digitale excursie door de Duinen van Texel, IVN

Het Waddeneiland Texel heeft een afwisselend landschap. Bossen, heidevelden, kwelders en uitgestrekte zandvlaktes vind je hier vlak bij elkaar. Tussen de droge duinen zijn er natte duinvalleien. Het bekendste zijn de unieke kreken- en kweldergebied de Slufter en de grote zandplaat De Hors. Bewonder hier wel tachtig vogelsoorten, onder andere de lepelaar, de dwergstern en de velduil. Kijk voor de excursie op de website van IVN..

read more

Hanenplas

Natuurgebied Hanenplas ligt, net als Dorpzicht, in het noorden van Texel. De Roggesloot vindt hier haar oorsprong. Ook de duinvallei van de Hanenplas ligt in dit gebied. Hanenplas is het tweede opgeleverde natuurgebied op Texel, dat 15 juni 2018 feestelijk werd geopend met de partners en omwonenden.

Impuls voor de natuur

De werkzaamheden in Hanenplas hebben de natuur versterkt. De dichtgegroeide duinen worden weer open en valleien natter, zodat bijvoorbeeld de Parnassia weer volop kan gaan bloeien. De voedselrijke bodem in de duinvallei is verwijderd en de van nature aanwezige schelpenbanken zijn blootgelegd. Bosjes zijn verwijderd om de openheid van het gebied te herstellen en onder meer het fourageergebied van de velduil te versterken. De watergangen hebben natuurvriendelijke oevers gekregen. Daarnaast zijn de mogelijkheden om het gebied te beleven versterkt. Een nieuw fiets- en ruiterpad leidt van de Postweg via de kreek van de Roggesloot naar de Slufter. Hiermee is beter zicht op de herstelde natuur. En op de grazers, die bij mooi weer genieten van hun verruimde drinkpoel. De inrichting van de Hanenplas is onderdeel van het programma natuurontwikkeling Texel, waarmee de natuur op Texel wordt versterkt.

Bron: Provincie Noord- Holland

read more
Back To Top