skip to Main Content

Ameland

De duinen van Ameland strekken zich uit over de hele lengte van het eiland. In het oosten en in de hoek in het Noordwesten groeit het eiland langzaam aan, ter hoogte van de plaatsen Nes en Buren vindt kust-en duinafslag plaats. Duinafslag is het verschijnsel dat na een harde storm en een hoge zee een flink deel van de duinen afslaat.

Het duingebied van Ameland is op 26 februari 2009 definitief aangewezen als Natura 2000-gebied.

Back To Top