skip to Main Content

NH Duinreservaat

Het Noord-Hollands Duinreservaat is een 5300 hectare groot bos- en duingebied tussen Wijk aan Zee en Bergen aan Zee. Het gebied wordt op drie plaatsen gebruikt voor drinkwaterwinning en is in beheer bij PWN (Waterleidingbedrijf Noord-Holland). Het reservaat bestaat uit drie delen.

Het noordelijk deel loopt van De Schoorlse Duinen tot aan Egmond aan Zee. Het middendeel bevindt zich tussen Egmond aan Zee en de Zeeweg van Castricum. Het zuidelijke deelbevindt zich tussen de Zeeweg van Castricum en Wijk aan Zee.

Verzet Tegen Nieuwbouwplannen Bergen Aan Zee

Verzet tegen nieuwbouwplannen Bergen aan Zee

Via eenvandaag.nl: “In het bescheiden stranddorp Bergen aan Zee liggen er plannen voor een nieuw luxe hotel middenin het duingebied. Inwoners vrezen voor een “Las Vegas aan Zee” en zijn een actiegroep en petitie gestart tegen de rigoureuze nieuwbouwplannen.

Petitie en actiegroep

Het gebouw is verouderd en voldoet niet meer aan de eisen van de tijd. Maar de projectontwikkelaars rekenden buiten de inwoners van Bergen aan Zee. 10.000 mensen hebben inmiddels een petitie tegen de nieuwbouwplannen ondertekend. Ook landelijke organisaties als Natuurmonumenten en stichting Duinbehoud spreken hun steun uit voor de petitie en proberen verdere bebouwing van de Nederlandse kust te beperken. Om Belgische taferelen te voorkomen hebben Nederlandse kustgemeenten en provincies zich vorig jaar verenigd in het kustpact, alleen Bergen aan Zee doet er als een van de weinige gemeentes niet aan mee. ”

” Lees verder op de website van een vandaag 

 

foto Paul Arps
read more
Duinen Bedreigd Door Grootschalige Nieuwbouw

Duinen bedreigd door grootschalige nieuwbouw

In Bergen aan Zee, (anno 1906) is al sinds 1907 het hotel-restaurant Nassau-Bergen gevestigd. Het groeide uit tot een complex met een (zee)frontbreedte van wel 100 meter. In de zomer van 1943 werd het op last van de Duitse bezetter gesloopt. In 1953 opent het kleinschaliger hotel Nassau-Bergen op een zuidelijker gelegen duin.

Later vinden diverse nieuw- en verbouwingen plaats. Met de parkeerplaatsen is daarmee het circa één hectare grote duinterrein ongeveer volgebouwd. Ondanks dat het naoorlogse hotel gebouwd is in de typische wederopbouwarchitectuur, zijn de meningen van deskundigen over een monumentenstatus verdeeld.

Eigenaar Nassau Bergen Holding BV, wil het complex slopen en vervangen door een nieuw hotel, aangevuld met mogelijk vier tot zes appartementsgebouwen van ieder zes appartementen (www.nieuwnassaubergen.nl). Voor renovatie of herbouw op dezelfde plaats is blijkbaar niet gekozen. Na een voorlichtingsbijeenkomst in maart j.l. worden de plannen zeer kritisch gevolgd door de ‘Verontruste Bewoners’ (ca. 200), de vereniging Dorpsraad Bergen aan Zee, de Stichting Bergen aan Zee, de organisatie van het kustpact, de Stichting Duinbehoud, een viertal Verenigingen van Eigenaren e.a. Het gaat deze groeperingen beslist niet om het tegenhouden van ontwikkelingen die gunstig kunnen zijn voor Bergen aan Zee. Een kwalitatieve impuls is zelfs gewenst. Waar het hen wel om gaat is de ongewenste grootschaligheid van de plannen en het opofferen van open duin! Zie onze website: www.beschermhetduin.nl)

Het Bestemmingsplan Bergen aan Zee (2013) voorziet niet in deze plannen en moet worden aangepast. Het nieuwbouwplan is zeer grootschalig en druist in tegen hetgeen in de Structuurvisie Bergen aan Zee (2012) is verwoord: kleinschaligheid.

Het nieuwe hotelgebouw krijgt een X-vormige plattegrond en omvat 60 hotelkamers in drie bouwlagen. Het huidige hotel is noord-zuid georiënteerd terwijl het nieuwe hotel west-oost georiënteerd zal zijn. Hierdoor zal een deel van het uitzicht van omwonenden op zee en het open duinlandschap wegvallen en zal er gedurende een groot deel van het jaar een flinke schaduw vallen op het direct naastgelegen Van der Wijckplein met zijn terrassen. De kustlijn zal volledig worden gedomineerd door het nieuwe complex.

Om alle gebouwen te realiseren is ruim één hectare duinterrein beschikbaar dat gedeeltelijk valt binnen het Natuurnetwerk Nederland. Om aan de parkeerbehoefte te voldoen wordt het  complex onderbouwd met een parkeergarage. In verband met de status van Aardkundig Monument moet deze òp in plaats van ín het duin worden gebouwd. Als gevolg hiervan zullen de gebouwen ver boven het maaiveld uitsteken. De horizon zal voor altijd veranderen wanneer deze plannen worden uitgevoerd, ondanks de inspanning van een landschapsarchitect. Deze belooft ‘appartementen die in het duinlandschap wegvallen, …wegvallend in het groen….bedekt met zand en duinplanten en door ‘camouflagetechnieken….’. Gelooft u het zelf?

tekst: Bert Buizer

Hotel Nassau-Bergen en appartementen – Bert Buizer

 

read more
Back To Top