skip to Main Content

NH Duinreservaat

Het Noord-Hollands Duinreservaat is een 5300 hectare groot bos- en duingebied tussen Wijk aan Zee en Bergen aan Zee. Het gebied wordt op drie plaatsen gebruikt voor drinkwaterwinning en is in beheer bij PWN (Waterleidingbedrijf Noord-Holland). Het reservaat bestaat uit drie delen.

Het noordelijk deel loopt van De Schoorlse Duinen tot aan Egmond aan Zee. Het middendeel bevindt zich tussen Egmond aan Zee en de Zeeweg van Castricum. Het zuidelijke deelbevindt zich tussen de Zeeweg van Castricum en Wijk aan Zee.

Back To Top