skip to Main Content

Kennemerduinen

Centraal in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland liggen de Kennemerduinen. Dit gebied wordt beheerd door PWN  en behoort tot de mooiste duingebieden van Zuid-Kennemerland. De Kennemerduinen zijn te bereiken via de hoofdingangen Koevlak bij Overveen, Parnassiaweg in Bloemendaal aan Zee en Bleek en Berg in Bloemendaal.

Begraafplaats

Begraafplaats

De gemeente Velsen heeft, op aandringen van de Stichting Duinbehoud, de mogelijkheid geschrapt om in het duingebied Duin en Kruidberg een (natuur)begraafplaats te realiseren. Al eerder had de beheerder van dit duingebied, Natuurmonumenten, daarvoor een vergunningaanvraag ingediend bij de provincie. De Stichting Duinbehoud had daar bezwaar tegen aangetekend, omdat zij schade voorzag aan het natuurgebied. Schade als gevolg van graafwerkzaamheden en een toename van bezoekersaantallen. Na intern beraad en overleg met de Stichting Duinbehoud heeft Natuurmonumenten besloten om de vergunningaanvraag in te trekken. Daarop kon de gemeente Velsen niet veel anders doen dan ook het (verouderde) bestemmingsplan Duingebied aanpassen aan de nieuwe situatie.

Marc Janssen

Consulent Kennemerduinen
Stichting Duinbehoud

foto: Regionaal Archief Alkmaar

 

read more
De Boommarter In De Duinen

De boommarter in de duinen

Boommarter, foto: wikimedia Dani KropivnikDe boommarter begint een echte duinsoort te worden. De eerste waarnemingen waren tien jaar geleden in Zuid-Kennemerland. Daarna volgden meldingen uit Noord-Kennemerland en de duinen bij Noordwijk. Bij Wassenaar waren tot voor kort alleen sporen gevonden. Tot afgelopen zomer medewerkers van waterleidingbedrijf Dunea op verschillende plekken in Berkheide en Meijendel een boommarter in levenden lijve zagen. Vorig jaar kwamen ook de eerste meldingen uit de duinen bij Den Helder. Boommarters komen nu dus in vrijwel alle Hollandse ‘vastelandsduinen’ voor. Hoeveel precies is moeilijk te zeggen, maar het zullen er al gauw enkele tientallen zijn.

Schuwe nachtdieren
De kans om zelf een boommarter tegen te komen is klein. Het zijn schuwe dieren met een groot territorium en ze zijn vooral ’s nachts actief. Alleen in het late voorjaar en zomer, wanneer ze jongen hebben zijn ze ook overdag actief. In die periode worden regelmatig jagende vrouwtjes of bij de nestplaats spelende jongen waargenomen.

Boommarters hebben in hun woongebied meerdere holen. Ze gebruiken als hol meestal een holle boom of een verlaten hol als het nest van een eekhoorn, een specht of zelfs een duivennest. Ook maken ze gebruik van grote nestkasten. In de duinen zijn ze ook in en bij bunkers gezien.

Boommarters op youtube
Bekijk een filmpje over een opgroeiende familie boommarter in het Noord Hollands duin. Het is een compilatie van beelden gemaakt met twee cameravallen.
Nog een filmpje van dezelfde maker over twee jonge boommarters.

read more
Back To Top