skip to Main Content

Noord-Holland

Op de Duinagenda voor Noord-Holland staan de volgende speerpunten:

  • behoud van ongerepte stranden, geen nieuwe strandbebouwing
  • natuurstranden tussen kustplaatsen
  • verder herstel natte duinnatuur
  • omvormen van (te) grote naaldbossen
  • nieuwe natuur als hydrologische bufferzone in de binnenduinrand
  • ecoducten en faunapassages over drukke wegen
  • strikte bescherming van de tapuit in de duinen Den Helder / Callantsoog
  • goede bescherming duinen Wijk aan Zee
  • versterken en uitbreiden Nationaal Park Zuid-Kennemerland

Broedvogels in de Waterleidingduinen

…komen en gaan…. Vrijwilligers tellen al meer dan dertig jaar broedvogels in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Daardoor weten we nu hoe de vogelstand in de loop der jaren is veranderd. Soms weten we hoe dat komt, en soms is het gissen naar de oorzaken. Maar dát er veel is veranderd staat…

read more

Bergen en duinen

Al meer dan een eeuw trekken schilders, dichters en schrijvers naar het Noord-Hollandse dorp Bergen. Bekend zijn vooral de kunstenaars van de Bergense School die sinds 1910 Amsterdam voor kortere of langere tijd verruilden voor dit rustige, pittoreske dorp. De prachtige natuurlijke omgeving van Bergen en het bijzondere licht langs…

read more

Bramen plukken in het duingebied

Augustus staat bekend als de oogstmaand van de braam, ook in het duingebied. In het duin vindt u vooral dauwbraam. De dauwbraam is door de enorme hoeveelheid zon van de afgelopen maanden heerlijk en licht zoet van smaak. Komt u ze proeven? Nationaal Park Zuid-Kennemerland In Nationaal Park Zuid-Kennemerland kunt…

read more

Noord Hollandse stranden voortaan beter beschermd

PERSBERICHT 22-02-2018 Haarlem. Een groot aantal partijen heeft vandaag met het convenant Noord-Hollandse Kust nieuwe afspraken gemaakt over die kust. De volgende stap betreft het maken van  afspraken over de binnenduinrand. Het convenant is opgesteld onder leiding van provincie Noord-Holland en ondertekend door de kustgemeenten, waterschappen, recreatiesector en natuur- en milieuorganisaties.…

read more
Back To Top