skip to Main Content

Noord-Holland

Op de Duinagenda voor Noord-Holland staan de volgende speerpunten:

  • behoud van ongerepte stranden, geen nieuwe strandbebouwing
  • natuurstranden tussen kustplaatsen
  • verder herstel natte duinnatuur
  • omvormen van (te) grote naaldbossen
  • nieuwe natuur als hydrologische bufferzone in de binnenduinrand
  • ecoducten en faunapassages over drukke wegen
  • strikte bescherming van de tapuit in de duinen Den Helder / Callantsoog
  • goede bescherming duinen Wijk aan Zee
  • versterken en uitbreiden Nationaal Park Zuid-Kennemerland

Zandvoort: verlies met een gouden randje

Het was de afgelopen maanden hard doorwerken met actievoeren rond het Circuit Park Zandvoort. Met handhavingsverzoeken en bezwaarschriften hebben we alles uit de kast gehaald om de komst van de Formule 1 races naar Zandvoort te voorkomen. Onze belangrijkste bezwaren: • verlies van leefgebied van beschermde diersoorten • de toename…

Lees meer

Circuit Zandvoort bedreigt de duinen

Na vijfendertig jaar afwezigheid keert het grootste race spektakel ter wereld, de Formule 1 als Dutch Grand Prix, in 2020 terug op Zandvoort. Het aankomend weekend zijn de Jumbo Racedagen (17, 18 en 19 mei), waarbij mogelijk 50 helikoptervluchten per dag naar het Circuit Park worden uitgevoerd. Bezoekers van de Kennemerduinen…

Lees meer

Laat het zand verder de duinen in waaien

New Scientist, donderdag 25 oktober 2018 Sinds de jaren negentig ligt onze kustlijn vast, omdat de duinen zijn volgeplant met helmgras. Dat is veilig, maar niet goed voor de natuur, aldus hydroloog Yvonne Smit. Zij pleit daarom voor dansende duinen. Onze duinen fungeren als een beschermwal tegen de Noordzee. Dat…

Lees meer

Circuit Zandvoort bedreigt rust in de duinen

Bezoekers van de Kennemerduinen en de Amsterdamse Waterleidingduinen en bewoners van Zandvoort en omliggende gemeenten ondervinden ernstige overlast van het circuit. Ook broedvogels en andere dieren in de duinen hebben last van het geluid. Duinbehoud vreest dat dit nog erger wordt met de komst van de Formule 1 naar Zandvoort.…

Lees meer

Bramen plukken in het duingebied

Augustus staat bekend als de oogstmaand van de braam, ook in het duingebied. In het duin vindt u vooral dauwbraam. De dauwbraam is door de enorme hoeveelheid zon van de afgelopen maanden heerlijk en licht zoet van smaak. Komt u ze proeven? Nationaal Park Zuid-Kennemerland In Nationaal Park Zuid-Kennemerland kunt…

Lees meer

Noord Hollandse stranden voortaan beter beschermd

PERSBERICHT 22-02-2018 Haarlem. Een groot aantal partijen heeft vandaag met het convenant Noord-Hollandse Kust nieuwe afspraken gemaakt over die kust. De volgende stap betreft het maken van  afspraken over de binnenduinrand. Het convenant is opgesteld onder leiding van provincie Noord-Holland en ondertekend door de kustgemeenten, waterschappen, recreatiesector en natuur- en milieuorganisaties.…

Lees meer

Kustpact Noord-Holland

Kustpact voor Noord-Holland uitgewerkt, Noord-Hollandse strandzones in kaart gebracht. Bestuurders van verschillende Noord-Hollandse overheden, natuurorganisaties, waterschappen en waterbedrijven en ondernemersorganisaties hebben een gemeenschappelijk Toekomstperspectief 2040 Noord-Hollandse kust opgesteld en een Strandzonering 2025. Het is de eerste uitwerking van het landelijke Kustpact voor Noord-Holland. Met de toekomstplannen en afspraken wordt duidelijk…

Lees meer

Kustpact uitgewerkt, zones strand in kaart gebracht

3 november 2017 PERSBERICHT Werken aan een toekomstbestendige visie voor de Noord-Hollandse kust   Bestuurders van verschillende overheden, natuurorganisaties, waterbeheerders, drinkwaterbedrijven en ondernemersorganisaties hebben samen afspraken geformuleerd over de toekomst van de kust. Waar krijgt de natuur voorrang? En waar mag nog gebouwd worden? “De kust is van ons allemaal. Ik…

Lees meer
Back To Top