skip to Main Content

Noord-Holland

Op de Duinagenda voor Noord-Holland staan de volgende speerpunten:

  • behoud van ongerepte stranden, geen nieuwe strandbebouwing
  • natuurstranden tussen kustplaatsen
  • verder herstel natte duinnatuur
  • omvormen van (te) grote naaldbossen
  • nieuwe natuur als hydrologische bufferzone in de binnenduinrand
  • ecoducten en faunapassages over drukke wegen
  • strikte bescherming van de tapuit in de duinen Den Helder / Callantsoog
  • goede bescherming duinen Wijk aan Zee
  • versterken en uitbreiden Nationaal Park Zuid-Kennemerland

Broedvogels in de Waterleidingduinen

…komen en gaan…. Vrijwilligers tellen al meer dan dertig jaar broedvogels in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Daardoor weten we nu hoe de vogelstand in de loop der jaren is veranderd. Soms weten we hoe dat komt, en soms is het gissen naar de oorzaken. Maar dát er veel is veranderd staat…

read more

Bergen en duinen

Al meer dan een eeuw trekken schilders, dichters en schrijvers naar het Noord-Hollandse dorp Bergen. Bekend zijn vooral de kunstenaars van de Bergense School die sinds 1910 Amsterdam voor kortere of langere tijd verruilden voor dit rustige, pittoreske dorp. De prachtige natuurlijke omgeving van Bergen en het bijzondere licht langs…

read more

Bramen plukken in het duingebied

Augustus staat bekend als de oogstmaand van de braam, ook in het duingebied. In het duin vindt u vooral dauwbraam. De dauwbraam is door de enorme hoeveelheid zon van de afgelopen maanden heerlijk en licht zoet van smaak. Komt u ze proeven? Nationaal Park Zuid-Kennemerland In Nationaal Park Zuid-Kennemerland kunt…

read more

Noord Hollandse stranden voortaan beter beschermd

PERSBERICHT 22-02-2018 Haarlem. Een groot aantal partijen heeft vandaag met het convenant Noord-Hollandse Kust nieuwe afspraken gemaakt over die kust. De volgende stap betreft het maken van  afspraken over de binnenduinrand. Het convenant is opgesteld onder leiding van provincie Noord-Holland en ondertekend door de kustgemeenten, waterschappen, recreatiesector en natuur- en milieuorganisaties.…

read more

Kustpact Noord-Holland

Kustpact voor Noord-Holland uitgewerkt, Noord-Hollandse strandzones in kaart gebracht. Bestuurders van verschillende Noord-Hollandse overheden, natuurorganisaties, waterschappen en waterbedrijven en ondernemersorganisaties hebben een gemeenschappelijk Toekomstperspectief 2040 Noord-Hollandse kust opgesteld en een Strandzonering 2025. Het is de eerste uitwerking van het landelijke Kustpact voor Noord-Holland. Met de toekomstplannen en afspraken wordt duidelijk…

read more

Kustpact uitgewerkt, zones strand in kaart gebracht

3 november 2017 PERSBERICHT Werken aan een toekomstbestendige visie voor de Noord-Hollandse kust   Bestuurders van verschillende overheden, natuurorganisaties, waterbeheerders, drinkwaterbedrijven en ondernemersorganisaties hebben samen afspraken geformuleerd over de toekomst van de kust. Waar krijgt de natuur voorrang? En waar mag nog gebouwd worden? “De kust is van ons allemaal. Ik…

read more

Provincie verdubbelt crowdfunding voor natuur

Persbericht 19 juli 2017. Wie plannen heeft voor stadsnatuur, een bijenlint, een tiny forest of een ander natuurinitiatief in Noord-Holland kan maximaal € 5.000,- ontvangen van de provincie mits zij de andere helft via crowdfunding ophalen. Tijdens deze ‘verdubbelaar’ actie werkt de provincie Noord-Holland samen met het Instituut voor natuureducatie en…

read more

Het Kooibosch: “een botanische parel”  

Bij Callantsoog ligt een speciaal stukje duin, met daarnaast een speciaal stukje bos: het Luttickduin en het Kooibosch. In het midden van dit bos strekt zich een stuk grasland uit dat vol staat met bijzondere planten, zoals orchideeën, vlozegge en galigaan. Eeuwen geleden lag hier een kreek, maar die is…

read more
Back To Top