skip to Main Content

Goeree

Op verzoek van burgerinitiatief Ouddorp Kust Ruimte Rust en Natuur & Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee, trekken deze organisaties en Duinbehoud, Zuid-Hollands Landschap en Natuurmonumenten gezamenlijk op in reacties op de ontwikkelingen rond de Toeristische Recreatievisie die de gemeente Goeree-Overflakkee ontwikkelt. Onder de naam Groene Raad Goeree-Overflakkee. Groene Raad richt zich op behoud en versterking van de kwaliteit van het landschap op Goeree-Overflakkee.

Een natuurlijke omgeving, de duinenrand, de weidsheid, het zandwallengebied met de smalle straatjes en de boerenpolders. Ouddorp Kust Ruimte Rust is een burgerinitiatief van mensen die trots zijn op het landschap op de kop van Goeree! We begrijpen dat het nodig was het aanbod van recreatiewoningen en -voorzieningen te moderniseren. Het nieuwe Punt West, Landal Park, Duynhille en de upgrade van de Klepperstee en Toppershoedje zijn geslaagde projecten. OKKR vindt echter dat bij hoogwaardige recreatie ook een hoogwaardig landschap hoort. Dat de kop van het eiland mooi moet blijven! Daarom heeft OKKR een Landschapsvisie opgesteld die leidend is voor verdere ontwikkelingen: als er nog meer gebouwd wordt, dan alleen in bepaalde gebieden! Klik hier voor meer informatie.

Klepperstee Van Camping Naar Buitenplaats

Klepperstee van camping naar buitenplaats

Recreatiepark de Klepperstee is van plan om te renoveren. Daarbij is het de bedoeling dat er meer aandacht komt voor het landschap. In het plan is sprake van “verbinden met en aansluiten op het omringende landschap” en “versterken van het landschap door te werken met bestaande ingrediënten, natuurlijk terreinbeheer en samenwerken met natuurorganisaties”. De uitbater van de Klepperstee en zijn landschapsarchitect hebben Groene Raad* in juni 2018 geïnformeerd en uitgenodigd mee te denken over de verdere uitwerking. Bij dit recreatiepark is het eeuwenoude cultuurlandschap met schurvelingen van belang. Schurvelingen zijn lage zandwallen die zijn aangelegd met zand dat vrijkwam bij de verlaging van akkers om dichter bij het grondwater te komen. Verder zijn een gebiedseigen beplanting en een natuurvriendelijk beheer van belang. Op 6 augustus hebben vertegenwoordigers van Groene Raad het recreatiepark nogmaals bezocht om natuur en landschap in de huidige situatie te bekijken. In september praten we verder met de staf van de Klepperstee, over de verdere uitwerking en de uitvoering. Groene Raad heeft nu een positief beeld van het renovatieplan en heeft vertrouwen in een goede landschappelijke inpassing van Buitenplaats Klepperstee.

* Groene Raad is het samenwerkingsverband van Burgerinitiatief Ouddorp Kust Ruimte Rust, Natuur en Landschap Goeree-Overflakkee, Zuid-Hollands Landschap, Natuurmonumenten en Duinbehoud. Met Groene Raad willen we toeristisch recreatieve ontwikkelingen op Goeree-Overflakkee kritisch volgen en onze gezamenlijke standpunten op dat gebied uitdragen.

foto: Kors Pijl
read more
Natuurorganisaties Werken Samen Op Goeree

Natuurorganisaties werken samen op Goeree

Op verzoek van burgerinitiatief Ouddorp Kust Ruimte Rust en Natuur & Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee, trekken deze organisaties en Duinbehoud, Zuid-Hollands Landschap en Natuurmonumenten voortaan gezamenlijk op in reacties op de ontwikkelingen rond de Toeristische Recreatievisie die de gemeente Goeree-Overflakkee ontwikkelt. We doen dat onder de naam Groene Raad Goeree-Overflakkee. Groene Raad richt zich op behoud en versterking van de kwaliteit van het landschap op Goeree-Overflakkee.
Lees hier het hele persbericht van Groene Raad.
read more
Grote Zorgen

Grote zorgen

Bij natuurorganisaties leven grote zorgen over het bouwplan Ouddorp Bad Oost, waarbij ongeveer honderd recreatiewoningen gepland staan tegenover Fletcher Hotel Duinzicht. Bewoners vrezen onder andere voor appartementencomplexen van vier hoog en voor permanente bewoning van huisjes in het duingebied. Zie ook:  https://www.ad.nl/voorne-putten/vrees-voor-villawijk-in-ouddorps-duingebied~a275c8ef/
Duinbehoud werkt op Goeree samen met burgerinitiatief Ouddorp Kust Ruimte Rust, Natuur en Landschap Goeree-Overflakkee, Zuid-Hollands Landschap en Natuurmonumenten samen aan de bescherming en versterking van het landschap. Zie ook het bericht over Groene Raad
read more
Back To Top