skip to Main Content

Klimbos in natuurgebied op Texel?

Iets ten noorden van De Koog op Texel houdt de duinbebossing op. Hier grenst het bos aan Natura 2000-gebied De Muy. Juist hier wil een particulier met goedvinden van Staatsbosbeheer en B&W van Texel een commercieel opgezet klimpark aanleggen. Nationaal Park Duinen van Texel stelde vast dat dit niet in het park past. Vervolgens zette het zichzelf buiten spel door een onduidelijk begrensd stukje bos te ruilen tegen de klimparklocatie. Maar dit stuk bos kent wel degelijk natuurwaarden. Er broedde een paartje ransuilen (een van de 5 tot 6 paren op het eiland) en jonge boomvalken wachtten hier op hun ouders die voedsel uit het duingebied aanbrachten. Ook voor Texel zeldzame soorten zoals gekraagde roodstaart en boompieper broedden hier. Het gebied is weliswaar ook thans ook buiten de paden vrij toegankelijk, maar vanwege de bestemming Natuurgebied zou men verwachten dat beheerder en gemeente ook rekening zouden houden met Rode Lijst soorten. De gemeente zette de plannen toch door, ondanks het feit dat volgens een poll 65 procent van de Texelaars tegen dit plan was en wel 60 omwonenden en diverse organisaties bezwaar maakten. De bezwaarmakers – onder andere Vogelwerkgroep Texel en Landschapszorg Texel, een nauw met Duinbehoud samenwerkende vereniging – laten het daar echter niet bij zitten en vervolgen hun strijd voor de rechter.
Gekraagde roodstaart, Foto: Adriaan Dijksen / Foto Fitis

Foto: Gekraagde roodstaart. Adriaan Dijksen/Foto Fitis

Back To Top