skip to Main Content

Honden in de duinen aan de lijn!

Leiden, 18 maart 2019 – Veel duingebieden zijn aangemerkt als beschermd Natura 2000-natuurgebied. Ze bieden een rijke flora en fauna, uniek in de wereld. Het broedseizoen is weer begonnen, veel dieren bouwen nu hun nesten en krijgen hun jongen. Om dit niet te verstoren, gelden er in veel duingebieden andere regels. Zo moeten vanaf 15 maart honden weer worden aangelijnd. Een aantal beschermde natuurgebieden, waar buiten het broedseizoen vrij gestruind mag worden, worden van 15 maart tot 15 augustus helemaal afgesloten voor bezoek vanwege de vele kwetsbare plant- en diersoorten. 

“Loslopende honden verstoren de habitat van de planten en dieren die in de duinen leven. Vossen, reeën, konijnen en zandhagedissen en ook bepaalde vogels, zoals nachtegaal, fitis en tjif-tjaf, die laag of op de grond broeden, slaan voor honden op de vlucht. Door hondenpoep die ondanks de opruimplicht soms achterblijft, verandert de voedingsarme grond die juist nodig is voor de kenmerkende duinbloemen en -planten, van samenstelling. Honden rennen en graven nu eenmaal graag, wat in duinvalleien en duingraslanden schadelijk is voor de kenmerkende plantengroei.”, aldus Arnoud van der Meulen, manager Stichting Duinbehoud.

“Voor de duinen die zijn aangewezen als beschermd Natura 2000-gebied wordt elke paar jaar een nieuw beheerplan vastgesteld. Als uit de evaluatie blijkt dat de doelstellingen in bepaalde gebieden wat betreft grijze, bloemrijke duinen en natte duinvalleien niet zijn gehaald zijn extra beschermende maatregelen nodig, zoals een aanlijngebod voor honden. Er zijn nog steeds genoeg plekken waar loslopende honden wel zijn toegestaan.”

Duinbehoud gelooft met haar missie met voorlichting, educatie en overleg om bewustwording onder bezoekers van de duinen te creëren. Door te werken met zeer betrokken vrijwillige duinconsulenten in alle duingebieden is dit mogelijk. “Het is goed om contacten te leggen met de mensen die veel gebruik maken van de duinen. We gaan het gesprek aan met hondenbezitters en uitlaatservices, maar ook met mountainbikers die eigen paden creëren of parasailers die de duinen beschadigen. Als je uitlegt wat het probleem is, hoop je op meer begrip en dat de boodschap zich verder verspreid hoe bijzonder en kwetsbaar de duinen zijn.” aldus Van der Meulen.

Noot voor de redactie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Evelyn Rietveld, evelyn@duinbehoud.nl 071-5143719

Over Stichting Duinbehoud

Stichting Duinbehoud is een onafhankelijke landelijke organisatie voor de bescherming van de duinen. Zij komt al veertig jaar op voor de natuurbelangen langs de Nederlandse kust en voor de belangen van mensen die van deze natuur willen genieten. Voor meer informatie: www.duinbehoud.nl

 

 

 

Back To Top