skip to Main Content

Het duinkonijn

Vroeger werd het konijn als bedreiging voor de duinen gezien.Tegenwoordig zien we dat anders. Het konijn graast en graaft, daardoor blijft de begroeiing open en is er stuivend zand in de duinen. Dankzij het konijn is een landschap ontstaan waar veel verschillende soorten planten en dieren leven. Zonder het konijn groeit dit open duinlandschap dicht met struiken en bomen. Oude konijnenholen bieden broedplaatsen voor zeldzaamheden als de bergeend, de steenuil en de tapuit. Als duinkonijnen populaties afnemen, heeft dit gelijk invloed op het aantal broedvogels in de duinen. Door konijnenziekten zoals myxomatose zijn de aantallen konijnen in de duinen de laatste vijftig jaar drastisch afgenomen. Omdat het konijn zich heel nuttig heeft bewezen in de duinen, is hij een welkome bewoner, waarvan gehoopt wordt dat aantallen zullen toenemen. In sommige gebieden is dit gelukkig al het geval.

Wilt u meer weten over het konijn of andere duin bewoners? Wordt Donateur en ontvang gratis het tijdschrift Duin, of vraag een gratis proef exemplaar aan. In de hersfteditie van Duin magazine van 2014 staat een artikel met konijnen en hun rol bij de begrazing van de duinen.

duinkonijn
onderschrift konijn
Back To Top