skip to Main Content

Het broedseizoen is begonnen

Rond deze tijd zien we de verschillende trekvogels weer terugkeren  uit hun overwinteringsgebieden om in Nederland te broeden. Ook andere vogels gaan op zoek naar een nestplek. Veel vogels laten van zich horen om de grenzen van hun broedgebied af te bakenen.

Honden aan de lijn
Om de vogels rust te bieden en ongestoord te laten broeden zijn komende maanden delen van natuurgebieden afgesloten. En op veel plaatsen waar honden de rest van het jaar los mogen, moeten ze in het broedseizoen aan de lijn. Dat geldt bijvoorbeeld voor de Schoorlse Duinen, waar de houtsnip en nachtzwaluw broeden. Honden snuffelen graag bij de grond om geuren op te sporen, dat is hun natuur. Maar dit levert voor veel vogels stress op. Ook klein wild heeft baat bij een rustige periode wanneer hun kleintjes net zijn geboren.

Wandelroutes dicht
In sommige natuurgebieden worden wandelroutes tijdelijk afgesloten. In Nationaal Park Duinen van Texel zijn de groene routes tijdens het broedseizoen dicht. Wel zijn er in deze periode speciale vogelexcursies met de boswachter. U kunt zich hiervoor aanmelden via Ecomare.

Bron: Staatsbosbeheer, foto Stichting Duinbehoud.

Back To Top