skip to Main Content

Doneer

Zandvormen, Ronald van Wijk.

Duinbehoud heeft geen reguliere inkomsten, maar afhankelijk is van (project)subsidies, sponsoren, donateurs en gulle gevers. Donateurs maken ons werk mogelijk.

Wilt u niet structureel bijdragen, maar draagt u ons werk wel een warm hart toe? Wij zijn ook heel blij met een eenmalige gift.

Een eenmalige gift kunt u direct overmaken via de Doneer-knop. Kies een bedrag en een betaalmethode en druk op ‘Doneren’. Of maak een bedrag over ten name van Duinbehoud op NL38 ASNB 8804 5141 32

Wilt u ons structureel ondersteunen met een jaarlijkse gift, vult u dan onderstaand formulier in.

Als u een gift doet, ontvangen we ook graag uw contactgegevens, bijvoorbeeld via e-mail (stichting@duinbehoud.nl), zodat we u kunnen bedanken.

Bedrag €*Ja, ik word donateur en betaal per jaar:

Donateur € 2165+/Student € 17Instelling € 40Beschermheer/vrouwe € 100Cadeaudonateur € 21

Uw naam*

Uw email*

Telefoon

Adres*

Huisnummer*

Postcode*

Woonplaats*

Back To Top