skip to Main Content

Doneer

Bij Duinbehoud maken we ons sterk voor alle duinen die nog over zijn en voor nieuwe duingebieden in Nederland. Want de natuur is goed voor ons. Het geeft ruimte om te ontspannen, spelen en geïnspireerd te raken. Wij willen onze duinen beschermen en behouden. Dit kan niet zonder uw hulp. Uw donatie draagt daaraan bij. Helpt u mee?

Duinbehoud ontvangt geen structurele subsidie. Donateurs maken ons werk mogelijk.Wilt u niet structureel bijdragen, maar draagt u ons werk wel een warm hart toe? Dan zijn wij voor onze projecten heel blij met een eenmalige gift. U kunt een bedrag overmaken op bankrekeningnummer (IBAN): NL38 ASNB 8804 5141 32 t.n.v. Stichting Duinbehoud.
Graag onder vermelding van: Eenmalige gift Duinbehoud. Bij voorbaat dank!

Als u een gift doet, ontvangen we ook graag uw contactgegevens, bijvoorbeeld via e-mail (stichting@duinbehoud.nl), zodat we u kunnen bedanken.

Word donateur:

Dankzij donateurs kan Duinbehoud projecten uitvoeren die anders onmogelijk zijn. U bepaalt zelf de hoogte van uw donatie of u vinkt één van de richtbedragen aan (17, 21, 40, 100 euro).

Ja, ik word donateur en betaal per jaar:

Donateur €Donateur € 2165+/Student € 17Instelling € 40Beschermheer/vrouwe € 100

Uw naam*

Uw email*

Telefoon

Adres*

Huisnummer*

Postcode*

Woonplaats*

Back To Top