skip to Main Content

Grote kop-op-schotel (Disciseda bovista)

02-01-2015 Wassenaar; Nieuwe vindplek Grote Kop op Schotel (een bovist) in Kijfhoek Wassenaar, enige vindplaats in Nederland!!

De Grote kop-op-schotel (Disciseda bovista) is een zeer zeldzame paddenstoel die op de Rode Lijst van Paddenstoelen als bedreigd staat aangegeven. Deze paddenstoel is saprofyt, wat inhoudt dat hij groeit door voedingsstoffen uit dode organismen op te nemen. De Grote kop-op-schotel komt voor op droog en humusarm duinzand of op zandige, zonnige en beschutte plekken die gedeeltelijk met mos of gras begroeid zijn.

Het vruchtlichaam van deze paddenstoel is gesloten bolvormig met een diameter van gemiddeld tussen de 1 en 3 cm. De Grote kop-op-schotel ontwikkelt zich gedeeltelijk onder de grond. Wanneer het vruchtlichaam rijpt, scheurt het leerachtige omhulsel aan de basis open. Hierbij komt de bol (het “kopje”) samen met het omkrullende omhulsel (de “schotel”) boven de grond uit.

De bol is lichtgrijs tot geel- of grijsbruin van kleur en heeft centraal aan de bovenzijde een kleine, onregelmatige opening. De schotel is aan de binnenzijde grijs- tot rood- of donkerbruin van kleur. De Grote kop-op-schotel lijkt sterk op de uiterst zeldzame Kleine kop-op-schotel (Disciseda candida). Deze twee soorten lijken zo erg op elkaar, dat zij alleen microscopisch van elkaar te onderscheiden zijn.

Bron: Soortenbank.nl

Back To Top