skip to Main Content

Geen elektrische voertuigen meer in PWN-natuur

Scootmobiel wel toegestaanPWN laat geen elektrisch aangedreven voertuigen toe in haar natuurgebied, maar maakt een uitzondering voor elektrische fietsen en scootmobiels. Dit heeft het drinkwaterbedrijf besloten na een zorgvuldige heroverweging van haar beleid ten opzichte van elektrische voertuigen. De belangrijkste reden is dat natuurbeheerder PWN recreanten wil laten genieten van de duinen en onderlinge hinder zoveel mogelijk wil voorkomen.

Staatsbosbeheer voor eenduidig beleid
In de duinen bij Schoorl, die beheerd worden door Staatsbosbeheer, geldt hetzelfde beleid. Dat betekent dat in het hele gebied tussen Wijk aan Zee en Camperduin dezelfde regels ten aanzien van voertuigen gelden, zodat verwarring bij bezoekers wordt voorkomen.
Dit betekent dat segways en andere elektrisch aangedreven voertuigen die volgens de wet een brommobiel of snorfiets zijn, geen toegang hebben. Om ervoor te zorgen dat het beleid voor de bezoeker helder is, plaatsen PWN en Staatsbosbeheer een aantal verkeersborden (gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij-of trekdieren of vee) met het onderbord: ‘uitgezonderd fietsen en vergunninghouders’.

Mensen met een lichamelijke beperking ontzien
PWN heeft in maart bezoekers van het duingebied geënquêteerd om te bepalen hoe die denken over het toelaten van elektrische voertuigen. Eén van de belangrijkste conclusies die daaruit werd getrokken, was dat het merendeel van de ondervraagde bezoekers wil dat PWN regulerende maatregelen neemt, vooral tegen elektrische scooters. “De enquêteresultaten tonen aan dat onze klanten vinden dat PWN ervoor moet zorgen dat niet alle soorten elektrische voertuigen in het duingebied komen en de ontwikkelingen in elektrische voertuigen niet op zijn beloop moet laten. Dat heeft ons mede doen besluiten om gemotoriseerde voertuigen te weren, tenzij er een vergunning is verleend,” aldus manager Marianne Snabilie. “De reden dat we fietsen met elektrische trapondersteuning en scootmobielen wél toestaan, is dat we mensen met een lichamelijke beperking ook de mogelijkheid willen geven om van ons gebied te genieten.”

 

Back To Top