skip to Main Content

Natuur onvoldoende beschermd door omgevingsvergunning

Bouwplan Unicum
Bouwplannen genoeg, maar wordt ook voldaan aan de eisen van de flora- en faunawet? Stichting Duinbehoud ziet erop toe dat plannen voor ontwikkelingen in of bij de Nederlandse duinen worden getoetst op de wetten die bedoeld zijn om de natuur te beschermen.
 

De bescherming van bedreigde flora en fauna krijgt nauwelijks aandacht bij aanvragen voor een omgevingsvergunning. In slechts 0,15 procent van de aanvragen voor zo’n vergunning (60 van de 40.000!) is er volgens de aanvragers kans op schade voor bedreigde soorten. Alterra Wageningen onderzocht dit onlangs in opdracht van de Gegevensautoriteit Natuur. Het onderzoek werd gehouden onder ruim honderd gemeenten in Nederland.
De Flora- en faunawet regelt de bescherming van bedreigde en zeldzame soorten flora en fauna in Nederland. Ruim de helft van die soorten komt vooral buiten beschermde gebieden voor. Er moet daarom bij onder meer bouwplannen altijd worden opgelet of die activiteiten schade toebrengen. De initiatiefnemer moet maatregelen treffen om die te vermijden of te compenseren. Gemeenten controleren blijkbaar alleen in uitzonderingsgevallen of de aanvraag voor een omgevingsvergunning op het punt van flora en faunabescherming strookt met de werkelijkheid.
Duinbehoud is niet verbaasd over deze lage aantallen, de Gegevensautoriteit Natuur wel. Nader onderzoek is nodig. Is gebrek aan kennis en informatie bij de burgers en overheden de oorzaak, of gebrekkige handhaving? Tijd voor een cursus?

Back To Top