skip to Main Content

Dwergbloem in de Kikkervallei

Niet verwacht en toch gekomen. In DUIN 2014-2 is een bijdrage verschenen met de parels aan de ketting in de duinvalleien in Meijendel en Berkheide die een heel fraaie ontwikkeling laten zien na de herstelactiviteiten die zijn uitgevoerd vanaf 1997. Klik hier voor de pdf: Nieuwe Parels in de Zuid-Hollands Duinen
Na de vondst van Oeverkruid (Littorella uniflora) een aantal jaren geleden door Frans Hooijmans, kan er in het rijtje van zeer bijzondere soorten voor deze regio een tweede worden toegevoegd, namelijk Dwergbloem (Centunculus minimus). Beiden zijn zeer bijzonder omdat het voorkomen van deze soorten, zowel in het verleden als in het heden, vooral van de Wadden en van de Delta bekend zijn. Van beide soorten is een waarneming in Meijendel bekend uit de periode 1850-1950 (met dank aan Ruud Beringen, Floron, voor het opzoeken). De waarnemingen moeten zijn uit de tijd van voor de grootschalige verdroging door de grondwaterwinning. De Duinwaterleiding van ’s-Gravenhage is in 1874 hiermee gestart en begin vorige eeuw zullen alle duinvalleien zijn verdroogd. Dit betekent dat de soorten ongeveer 80-100 jaar afwezig zijn geweest.
Er zijn vijf mogelijkheden voor de hervestiging van Dwergbloem. Tijdens de herstelactiviteiten is precies een laag aangesneden waar de langoverlevende zaden bloot zijn komen te liggen (pioniers moeten hun kansen afwachten), de soort is doelbewust uitgezaaid of ze zijn door schoeisel van veldbiologen door de Kikkervalleien verplaatst; zij hebben de neiging bijzondere natuurgebieden op te zoeken en zaden kunnen op die manier zijn meegekomen. Een andere mogelijkheid is dat vogels de zaden hebben meegenomen aan hun poten en/of veren. Het minst waarschijnlijk is dat de zaden zijn vervoerd door de maaimachines die worden gebruikt. Wie zal het zeggen, maar het resultaat is fantastisch.

Tekst: Harie van der Hagen
Vinder van Dwergbloem in de Kikkervallei: Eddy Weeda

Dwergbloem is een eenjarig plantje dat meestal tegen de zomer kiemt en midden in de zomer bloeit. Na Mosbloempje is het de kleinste bloeiende landplant van onze flora. Dwergbloem varieert nogal in zijn verschijning: naast onvertakte, vrijwel rechtopstaande dwergjes komen ‘bossige’, min of meer uitgespreid liggende exemplaren voor. De eironde, iets toegespitste bladeren staan verspreid. Van onderen vertonen ze een zwart randje. De vrijwel zittende, meestal viertallige bloemen gaan alleen bij warm weer open en dan nog slechts aan het begin van de middag.

Bron: Nederlandse oecologische flora deel 3

Dwergbloem_Erik van Dijk_600

Dwergbloem in bloei. Foto: Erik van Dijk

 

 

 

Back To Top