skip to Main Content

Duinen toevluchtsoord voor ijsvogels

IJsvogel in de sneeuw, foto: Rene van RossumAnders dan de naam doet vermoeden, ijsvogels houden niet van ijs. Terwijl wij ‘s winters vrolijk schaatsen kan de ijsvogel geen visjes vangen en vergaat hij van de honger. Na ijsrijke winters duikt het aantal ijsvogels hard omlaag. Van de ruim 700 paar rond 2008 waren er vorig jaar nog maar een paar honderd over.

De infiltratieplassen in de duinen zijn voor ijsvogels een waar toevluchtsoord als er veel ijs is. Tijdens de vorstperiode van afgelopen januari waren er opvallend veel ijsvogels te zien rond het open water in deze duinmeertjes. Doordat de waterleidingbedrijven hier continu water inpompen blijven ze bij strenge kou veel langer open. Voor ijsvogels betekent dit de redding van de hongerdood.

In het voorjaar blijft de ijsvogel in de buurt. Hij broedt in de binnenduinrand en in de landgoedbossen van de oude duinen.

IJsvogel. Foto: René van Rossum

Back To Top