skip to Main Content

Duinbehoud werkt in geest van nieuwe ‘mogelijk maken wet’

Stichting Duinbehoud is al veertig jaar de motor achter behoud en herstel van het unieke Nederlandse duinlandschap. Onze duinconsulenten vormen daarin een belangrijke schakel om als ‘lokale voelsprieten’ ontwikkelingen te signaleren en te participeren in besluitvorming die gevolgen heeft voor de natuur en cultuur in hun duinregio. Met de nieuwe Omgevingswet in de maak, zal de rol van lokale duinconsulent voor Duinbehoud steeds belangrijker worden.

De Omgevingswet is een echte ‘mogelijk maken wet’, waarbij de overheid een faciliterende rol heeft in plaats van een regelende rol. Dit is heel anders dan de huidige wetgeving, die duidelijk stelt wat wel en niet mag. De Omgevingswet vereist een hoge mate van participatie, waarbij ook de burger vanaf het begin wordt meegenomen in de besluitvorming.  Dit verlangt dat maatschappelijke partijen hun kennis zullen moeten gaan delen waardoor innovatiekracht wordt gestimuleerd. Voor natuurorganisaties is het van belang hun kennis in te brengen in de omgevingsvisie van de gemeenten. Een omgevingsvisie is een dynamisch instrument, net als het omgevingsplan dat daaruit voortvloeit.

Veel duinconsulenten werken al in de geest van de nieuwe Omgevingswet door in een vroeg stadium aan tafel te zitten met gemeenten, ondernemers en andere belangenorganisaties. Hun rol verschuift steeds meer naar serieuze gesprekpartner aan het begin van een project in plaats van klagen of procederen achteraf.

Staat u ook voor mooie en gezonde duinen? Steun ons dan als beschermer of donateur. Of is de vrijwilligersrol van duinconsulent of communicatiemedewerker iets voor u? Kijk voor meer informatie en vacatures op www.duinbehoud.nl.

Back To Top