skip to Main Content

Duinbehoud feliciteert Adnan Tekin met uitverkiezing tot groenste politicus van Nederland

Duinbehoud feliciteert Adnan Tekin van harte met zijn welverdiende uitverkiezing tot Groenste Politicus van Nederland! In de nog korte tijd dat hij gedeputeerde Natuur van de provincie Noord-Holland was hebben wij hem leren kennen als een steun en toeverlaat voor de natuur in de duinen.

 

Duinbehoud hoopt van ganser harte dat Adnan Tekin terug mag keren als gedeputeerde Natuur in de volgende bestuursperiode, of anders wordt opgevolgd door iemand met dezelfde inzet. Vorig jaar is het Kustpact Noord-Holland tot stand gekomen, ondertekend door de provincie, de kustgemeenten en natuurorganisaties (waaronder Stichting Duinbehoud). Dat Kustpact beschermt de grootschaligheid en natuurlijke kwaliteit van het strand. Dat Kustpact moet worden verankerd in de provinciale en gemeentelijke Omgevingsvisies en Omgevingsplannen die worden opgesteld in het kader van de nieuwe Omgevingswet. De ervaring leert dat dit alleen goed gaat als de provincies hierin een rechte koers varen en strandbebouwing consequent tegengaan. Er ligt bovendien nog een flinke uitdaging in de binnenduinrand, onder andere de noodzakelijke sanering van verouderde vakantieparken en het in goede banen leiden van de nog steeds toenemende recreatie. Stevige bestuurders als Adnan Tekin zijn nodig om hierbij het belang van de hoogwaardige duinnatuur te waarborgen.

 

Piet Jonker,
voorzitter Stichting Duinbehoud

Back To Top