skip to Main Content

Broedvogels in de Waterleidingduinen….komen en gaan….

Vrijwilligers tellen al meer dan dertig jaar broedvogels in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Daardoor weten we nu hoe de vogelstand in de loop der jaren is veranderd. Soms weten we hoe dat komt, en soms is het gissen naar de oorzaken.

Van 1985 tot 2015 zijn in de AWD in totaal 121 verschillende soorten broedvogels vastgesteld. Daarvan zijn 12 soorten inmiddels verdwenen: patrijs, torenvalk, boomvalk, wulp, ransuil, zwarte specht, zomertortel, veldleeuwerik, tapuit, paapje, kauw en kleine barmsijs. Er zijn ook zeven nieuwe broedvogels bijgekomen: aalscholver , buizerd, havik, roerdomp, wespendief, blauwborst, goudvink en appelvink. Lees hier meer over ontwikkelingen, trends en mogelijke oorzaken. Lees verder het artikel uit Duin

Back To Top