skip to Main Content

Boeiende cultuurhistorie van Texel ontsloten

Boek Duinen en mensen Texel serieDit voorjaar is alweer het derde deel uit de serie Duinen en mensen verschenen: Texel. Eerdere delen gingen over Kennemerland en Zwanenwater-Noordkop. Centrale stelling in de serie is dat, naast enkele dominante natuurlijke processen, mensen vanaf het begin van de kustvorming (circa 5000 jaar geleden) een zo grote rol spelen dat ook het duinlandschap, onze rijkste natuur, in veel opzichten als een cultuurlandschap moet worden beschouwd. Daarom zijn in dit werk, evenals in de werkelijkheid, de verhalen van geologie, geografie, (cultuur)historie, natuurwetenschap en de verschillende duingebieden op Texel met elkaar vervlochten. Het zijn boeiende verhalen, die een kader vormen voor een enorme hoeveelheid interessante feiten en weetjes. De heldere structuur en grote hoeveelheid prachtige illustraties, met pakkende onderschriften, zorgen ervoor dat het een toegankelijk geheel is. De keuze om veel af te beelden gaat ten koste van de grootte van de afbeeldingen. Je kunt daar vanuit esthetisch oogpunt moeite mee hebben, maar ik vind het, in dit geval, de juiste keuze. Samen met de onderschriften zorgen de afbeeldingen ervoor dat de interessante feiten de lezer tegemoet springen. Heerlijk om langere stukken in te lezen, of, wanneer je weinig tijd hebt, gewoon even te bladeren, plaatjes te kijken en bijschriften te lezen. Aan de hand van Duinen en mensen kan de lezer Texel nog intenser beleven en leren kennen.

Duinen en mensen Texel. Rolf Roos & Nico van der Wel. Uitgave NatuurMedia, Amsterdam, 2013; 170 pagina’s. ISBN 9789080815803. Recensent: Arnoud van der Meulen

Bestel Duinen en mensen via Duinbehoud, en steun daarmee ons werk!

Stuur een mail naar: stichting@duinbehoud.nl en vermeld daarin uw naam en postadres en welke boek(en) u wilt bestellen. Maak daarnaast het bedrag over op de bankrekening van Stichting Duinbehoud en uw exemplaar of serie wordt binnen een maand thuisgestuurd.

Duinen en mensen Texel kost 37,50 euro, de gehele serie van drie kost 85,00 euro. U kunt ook twee delen bestellen, elke combinatie is mogelijk. Overmaken naar rekeningnummer: 4016298 t.n.v. Stichting Duinbehoud te Leiden, o.v.v. Duinen en mensen Texel, of Duinen en mensen serie.

Back To Top