skip to Main Content

Bezwaar tegen helikoptervluchten Circuit Park Zandvoort

Leiden, 1 mei 2019 –Stichting Duinbehoud en drie andere organisaties
hebben bezwaar gemaakt tegen een vergunning voor het uitvoeren van
helikoptervluchten naar het Circuit Park Zandvoort tijdens de Jumbo Racedagen
op 17, 18 en 19 mei. De vergunning is afgegeven door de provincie NoordHolland en maakt het mogelijk om 50 keer per dag met helikopters heen en weer te vliegen naar het Circuit Park Zandvoort.
Het bezwaar van Stichting Duinbehoud is, dat de helikoptervluchten plaats vinden in de
directe nabijheid van een waardevol natuur- en recreatiegebied (Natura 2000-gebied
Kennemerland-Zuid) en midden in het broedseizoen. Dit leidt tot verstoring van de
natuur en overlast voor bezoekers van het natuurgebied. De verstoring van de natuur
betreft met name de verstoring van broedende vogels in het natuurgebied. Daarbij zijn
voor het uitvoeren van de helikoptervluchten niet de juiste vergunningen aangevraagd in
het kader van de Wet natuurbescherming.
Duinbehoud geeft in haar bezwaarschrift aan, dat het uitvoeren van de
helikoptervluchten gedurende de Jumbo Racedagen niet noodzakelijk is voor het
welslagen van dit evenement. Het vervoer kan ook met andere vervoermiddelen plaats
vinden. Het Circuit van Zandvoort is met de fiets, met de auto en met het openbaar
vervoer bereikbaar.
Daarbij is de inzet van helikoptervluchten voor personenvervoer naar het racecircuit in
strijd is met de motie die op 26 maart 2019 is aangenomen door de gemeenteraad van
Zandvoort. In deze motie wordt het college van B&W opgeroepen om bij de gehele
programmering voor het Circuit Park Zandvoort aandacht te besteden aan duurzaamheid.
Gevraagd wordt om maximaal in te zetten op duurzaamheidsmaatregelen rond de
mobiliteit en de bereikbaarheid. ¨De inzet van helikoptervluchten voor personen vervoer
is hiermee in strijd¨ aldus Marc Janssen. ¨De mooie woorden die zijn uitgesproken in de
gemeenteraad van Zandvoort over een duurzaam Circuit blijken in de praktijk niet veel
waard te zijn¨.

Back To Top