skip to Main Content

Albino rietorchis

De meeste exemplaren van de rietorchis zijn rozerood tot paars. Dat maakt dit exemplaar zo speciaal. Gefotografeerd door Theo Westra in Wassenaar in de kikkervalleien.

De rietorchis is een lage overblijvende plant. De bloemen zijn tweezijdig symmetrisch. De rietorchis groeit op niet te voedselrijke, natte grond met een basische invloed hetzij van het grondwater, hetzij van de bodem zelf. Hij komt voor in veel verschillende biotopen zoals weilanden, duingebieden, kleiputten, bosopslag, moerassen en pioniersvegetaties. Het blad is lancetvormig. Het blad is doorgaans wat langer dan dat van de brede orchis. Van eind mei tot half juli te bewonderen.

albino rietorchis

foto: Theo Westra

 

 

Back To Top