skip to Main Content

30 juni: eenmalige openstelling Kikkervalleien

Kikkervalleien Meijendel, foto Dunea

Op zondag 30 juni zijn de Kikkervalleien van Meijendel van 11.00 – 15.00 uur geopend voor bezoekers. Slechts eenmaal per jaar laat beheerder Dunea hier wandelaars toe, dus een bijzondere gelegenheid om eens een kijkje te nemen in dit rustgebied. De vochtige duinvalleien zijn voormalig waterwingebied en in de jaren ’90 van de vorige eeuw teruggegeven aan de natuur. Het natuurherstel heeft tot gevolg gehad dat bepaalde dieren-en plantensoorten uit het gebied zijn verdwenen, maar zorgde ook voor het verschijnen van andere soorten. Karakteristieke duinvogels als graspieper, roodborsttapuit en tapuit laten zich horen, net als de rugstreeppad en de boomkikker. Het is de kraamkamer van de duinen voor amfibieën en insecten en er leven zeldzame libellen, vlinder- en keversoorten, zoals de zandloopkever.

Wandelroute en informatiebordjes

Speciaal voor de openstelling op 30 juni is een wandelroute door de Kikkervalleien uitgezet en kunnen bezoekers hun weg zoeken langs informatiebordjes. Ook lopen er deskundigen rond die graag uw vragen beantwoorden. Aanmelden voor de open dag is niet nodig en deelname is gratis. De  wandelroute is helaas niet geschikt voor kinderwagens en rolstoelen. Honden zijn niet toegestaan.

Vanaf het Dunea bezoekerscentrum loopt of fietst u richting het strand over de Golfzangweg. Op de kruising (met fietspad de Ganzenhoekweg) gaat u rechtsaf. Vanaf daar is het nog ongeveer 1,5 kilometer lopen tot de entree van de Kikkervalleien. De entree is gemarkeerd met Dunea vlaggen. De route wordt vanaf het Watertorenplein, de vallei Meijendel en de Wassenaarse Slag aangegeven met borden. Kijk voor meer informatie op www.dunea.nl.

Foto: Dunea

Back To Top