skip to Main Content

Helm een taaie kustplant

Bij een wandeling over het strand van Terschelling slalom je bij Midsland tussen lage duintjes door die begroeid zijn met plukken helm. Midden op het strand is dit toch een beetje onverwacht: meestal groeit daar biestarwegras. Boven op de zeereep geklommen ziet het er nog raadselachtiger uit: een patroon van helm in vierkanten over het strand verspreid, waartussen zand zich in duidelijk afgebakende duintjes heeft verzameld. Wat is hier gaande?Het blijkt dat deze helmduintjes op het strand de landschapsinstallatie Windwerk vormen. Windwerk is gebaseerd op geometrische patronen van Escher en is bedacht door Bruno Doedens van SLeM (Stichting Land-schapstheater en Meer) in samenwerking met onder andere Wageningen Universiteit. Lees verder Duin Lente 2019

Foto Eric Wisse

Back To Top