skip to Main Content

10 jaar wisenten in het Kraansvlak

Introductie van wisent in het Kraansvlak: een innovatief en grensverleggend project!

Giulia Variara, Dick Groenendijk, Myrthe Fonck, Yvonne Kemp & Esther Rodriguez Gonzalez

De wisent is het grootste Europese landzoogdier. Wilde populaties stierven aan het begin van de 20ste eeuw uit. Na afloop van de Tweede Wereldoorlog startten natuurbeschermers in het Poolse Białowieża met terugbrengen van de wisent met als gevolg dat de huidige wereldpopulatie bestaat uit meer dan 4000 in het (semi-)wild levende dieren. Maar nog steeds staat de soort als kwetsbaar op de Rode Lijst van de IUCN met als belangrijkste redenen een lage genetische variatie en een gebrek aan potentieel geschikt leefgebied. Vanouds wordt de wisent als een bosbewonende soort gezien, maar naar aanleiding van nieuwe inzichten is het wetenschappelijk debat over de voorkeursbiotoop van de wisent recent weer opgelaaid (box 1). Onderzoek naar de ecologie van wisenten is belangrijk om de soort verder voor uitsterven te behoeden en kan nieuw licht werpen op het voorkeursleefgebied van de wisent. Dit artikel beschrijft beknopt de resultaten van 10 jaar onderzoek naar wisenten in het Kraansvlak en geeft een doorkijkje naar gewenst onderzoek in de toekomst. Lees verder deze pdf  uit Duin

foto: Jos Lap

Back To Top