Concept Beleidsnota strand 2018-2021

ZMF: “In grote lijnen kunnen we ons vinden in deze overzichtelijk opgestelde beleidsnota. Onze tijdelijke medewerker Gert- Jan Buth was aanwezig bij het ambtelijk overleg dat op 31 mei jl. over deze nota bij uw afdeling  Handhaving plaatsvond.” De volledige zienswijze concept Beleidsnota en uitvoeringsprogramma strand 2018-2021 is hier de lezen.