Bedrijfssponsoring | Duinbehoud - Voor mooie duinen nu en later

Bedrijfssponsoring

Graag brengen wij u op de hoogte van de mogelijkheden voor uw bedrijf om Stichting Duinbehoud te helpen de duinen te beschermen en het imago van uw onderneming te versterken.
De keuze voor maatschappelijk verantwoord ondernemen is geen overbodige luxe. Er wordt naar gekeken door uw klanten, maar ook door de werknemers van uw bedrijf. Reputatie is een belangrijke factor bij het zakendoen.

Aftrekbaarheid giften bedrijven

Om een gift af te kunnen trekken geldt als voorwaarde dat het totaal van alle giften aan Stichting Duinbehoud in een (boek)jaar meer dan € 227,- bedraagt, waarbij het meerdere tot een maximum van 6% van de winst aftrekbaar is. Let op: Wanneer aangetoond kan worden dat met de gift geen zakelijke belangen zijn gemoeid, dan is het volledige bedrag aftrekbaar.
Wanneer de onderneming wordt uitgeoefend in een BV (besloten vennootschap) is de gift aftrekbaar tegen maximaal 25,5%. Wanneer de onderneming wordt uitgeoefend in een inkomstenbelastingonderneming, bijvoorbeeld een eenmanszaak of vennootschap onder firma, dan is de gift aftrekbaar tegen het progressieve tarief, maximaal 52%.
Deze regelingen zijn niet van toepassing voor sponsoring vanuit het buitenland.
Voor meer informatie over aftrekbaarheid van giften voor bedrijven verwijzen wij u naar de Belastingdienst.

Wat bieden wij?

Ondernemingen die zich als sponsor van Stichting Duinbehoud aanmelden, bieden wij de volgende voordelen en diensten aan:

 

De kosten van bedrijfssponsoring

De kosten van sponsoring variëren naar gelang het aantal werknemers:

< 5 werknemers € 350,00
5-14 werknemers € 500,00
15-40 werknemers € 1000,00
41-100 werknemers € 5000,00
> 100 werknemers op aanvraag