Vacatures

Vrijwilligersvacature duinconsulent Stichting Duinbehoud voor de volgende gebieden;

-Vlieland
-Den Haag
-Schiermonnikoog
-Egmond/Winnemerduinen
-De Amsterdamse Waterleidingduinen
-Bergen
-Schoorl
-Heemskerk
-Zandvoort
-Noordwijk

Stichting Duinbehoud

Stichting Duinbehoud komt al ruim 40 jaar op voor de belangen van mens en natuur in de duinen. We doen dit door met organisaties die invloed hebben op de duinen te overleggen en door ze gevraagd en ongevraagd advies te geven. Het gaat daarbij om overheden, terreinbeheerders, projectontwikkelaars en brancheorganisaties uit de recreatiesector. Op lokaal niveau worden onze belangen behartigd door een netwerk van lokale vrijwilligers (duinconsulenten) en werkgroepen, met een grote lokale kennis en expertise. We nemen samen met andere natuurorganisaties deel aan campagnes, zoals de campagne ‘Bescherm de kust’ die tot het Kustpact heeft geleid. In vervolg op deze campagne willen we ons in het project ‘Kustbescherming’ de komende jaren nog intensiever bezighouden met de bescherming van het kustlandschap op lokaal niveau.

Duinbehoud ontwikkelt zich in dit project verder als de centrale, deskundige, gezaghebbende en invloedrijke beschermer van natuur en landschap en de behartiger van de belangen van de duurzame recreant aan de Nederlandse kust. Daarvoor investeren we de komende jaren in de versterking en uitbreiding van ons netwerk van duinconsulenten en lokale werkgroepen.

De duinconsulent

Stichting Duinbehoud verbindt een netwerk van actieve vrijwilligers, die elk in eerste instantie op lokaal niveau actief zijn. De duinconsulent houdt voor Duinbehoud alle ontwikkelingen in het gebied bij. De informatie die belangrijk is, wordt gedeeld met de kantoormedewerkers van Duinbehoud. In overleg met de consulent wordt gezocht naar oplossingen en compromissen of wordt besproken op welke wijze een bepaalde ontwikkeling kan worden gestimuleerd of tegengegaan.

Het is van belang dat duinconsulenten op de hoogte zijn van zaken die in hun gebied spelen. Enerzijds gebeurt dat doordat overheden Duinbehoud inlichten over plannen die invloed kunnen hebben op de duingebieden. Via het kantoor van Duinbehoud worden deze stukken dan doorgestuurd naar de betreffende duinconsulent. Anderzijds put de duinconsulent uit zijn of haar eigen netwerk aan contactpersonen.

Op dit moment zijn wij op zoek naar duinconsulenten voor de volgende gebieden: Noordwijk, Zandvoort, Heemskerk, Schoorl, Bergen, Egmond/Wimmenummerduinen, de Amsterdamse Waterleidingduinen, Vlieland en Schiermonnikoog.

Taken

Profiel

Wat bieden wij

Duinbehoud is een kleine ambitieuze natuurbeschermingsorganisatie met lef, waar natuur én de mens centraal staan. De werksfeer is prettig en informeel. Je werkt samen met zeer actieve en deskundige vrijwilligers, bestuursleden en medewerkers. Heb je interesse in de functie?

Neem contact op met Kaja van Rhijn via kaja@duinbehoud.nl of 071 5143719.

 

Vrijwilligersvacature Duinbehoud

Redacteur beleid, beheer, bedreigingen Kwartaalblad DUIN

Ben je enthousiast over de Nederlandse duingebieden en de verhalen die erover te vertellen zijn? Kun je teksten redigeren en schrijven, zodat ze voor een breed publiek toegankelijk zijn? Kun je schrijvers motiveren om een bijdrage te leveren. Wil je meewerken aan het nog aantrekkelijker maken van het belangrijkste medium van Stichting Duinbehoud? Vind je dat de duinen het beschermen waard zijn? En wil je bijdragen aan het vergroten van dat besef bij een breed publiek? Meld je dan als themaredacteur ‘beleid, beheer, bedreigingen’.

Binnen de redactie heeft de themaredacteur de taak om onderwerpen te bedenken voor artikelen over zijn thema, samen met de overige redactieleden de onderwerpen voor de opeenvolgende nummers van DUIN te selecteren en in te plannen, geschikte schrijvers bij de geselecteerde onderwerpen te vinden en de schrijvers te benaderen en te begeleiden bij het schrijven van het artikel. Het is de bedoeling dat de redacteur de pool van schrijvers die vaker artikelen voor DUIN schrijven verder uitbreidt. Zelf af-en-toe een artikel schrijven behoort zeker tot de mogelijkheden.

De tijdsbesteding wordt geschat op gemiddeld 8 uur per kwartaal met pieken en dalen.

Behalve aan ‘beleid, beheer, bedreigingen’ besteden we in DUIN aandacht aan ‘niet levende natuur’, ‘planten en dieren’, ‘human intrest en cultuurhistorie’ en ‘gebieden’.

Heb je interesse? Neem dan contact op.

Contact
Ben je geïnteresseerd en heb jij ons iets te bieden? Neem dan contact op met:
Antje Eherenburg, chef redactie

duin@antje-ehrenburg.nl

Tel. 023-5248391/06-53361478