Vacatures

Vacatures kustbescherming

Stichting Duinbehoud komt al ruim 40 jaar op voor de belangen van mens en natuur in de duinen. We doen dit door met organisaties die invloed hebben op de duinen te overleggen en door ze gevraagd en ongevraagd advies te geven. Het gaat daarbij om overheden, terreinbeheerders, projectontwikkelaars en brancheorganisaties uit de recreatiesector. Op lokaal niveau worden onze belangen behartigd door een netwerk van lokale vrijwilligers (duinconsulenten) en werkgroepen, met een grote lokale kennis en expertise. We nemen samen met andere natuurorganisaties deel aan campagnes, zoals de campagne ‘Bescherm de kust’ die tot het Kustpact heeft geleid. In vervolg op deze campagne willen we ons in het project ‘Kustbescherming’ de komende jaren nog intensiever bezighouden met de bescherming van het kustlandschap op lokaal niveau.

Duinbehoud ontwikkelt zich in dit project verder als de centrale, deskundige, gezaghebbende en invloedrijke beschermer van natuur en landschap en de behartiger van de belangen van de duurzame recreant aan de Nederlandse kust. Daarvoor investeren we de komende jaren in de versterking en uitbreiding van ons netwerk van duinconsulenten en lokale werkgroepen. Tegelijkertijd werken we aan onze zichtbaarheid bij een breed publiek dat waarde hecht aan ons kustlandschap en willen we dat publiek informeren over de waarden, kansen en bedreigingen van de kust. Dat doen we met ons kwartaalblad Duin, met onze digitale en sociale media, door het verspreiden van persberichten en door het gebruik van free publicity en joint promotion. Ook bij onze publiekscommunicatie spelen vrijwilligers een belangrijke rol.

Daar hebben we jou voor nodig!

Communicatiemedewerker kustbescherming

20 uur per week

We zoeken een energieke eigenstandige verbinder, die een brug vormt tussen het netwerk van lokale belangenbehartigers en het communicatieteam. Je hebt een vlotte pen, weet hoe je via social media in beeld komt en blijft. Je hebt een relevante HBO of WO opleiding en/of ruime ervaring op vergelijkbaar niveau.

Taken

Coördinator Kustbescherming

20 uur per week

We zoeken iemand die kan coördineren, verbinden, organiseren en communiceren. Je kunt vrijwilligers werven, enthousiasmeren, begeleiden en coördineren. Je hebt een HBO of WO opleiding en/of ruime ervaring op vergelijkbaar niveau

Taken

 

Wat wij bieden

Duinbehoud is een kleine ambitieuze natuurbeschermingsorganisatie met lef, waar natuur én de mens centraal staan. De werksfeer is prettig en informeel. Je werkt samen met zeer actieve en deskundige vrijwilligers, bestuursleden en medewerkers. Het bruto salaris is afhankelijk van je ervaring en capaciteiten minimaal € 1.333 en maximaal € 1.577 bij een 20-urige werkweek (omgerekend naar een 36-urige werkweek minimaal € 2.400 en maximaal € 2.838). Het is een aanstelling voor een jaar, met uitzicht op verlenging. Een ZZP-constructie is bespreekbaar.

Heb je interesse in één van deze functies? Stuur dan uiterlijk op 10 mei je met cv en motivatie naar judith@duinbehoud.nl. Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Arnoud van der Meulen –  071 5143719.

 

Vrijwilligersvacature Duinbehoud

Redacteur beleid, beheer, bedreigingen Kwartaalblad DUIN

Ben je enthousiast over de Nederlandse duingebieden en de verhalen die erover te vertellen zijn? Kun je teksten redigeren en schrijven, zodat ze voor een breed publiek toegankelijk zijn? Kun je schrijvers motiveren om een bijdrage te leveren. Wil je meewerken aan het nog aantrekkelijker maken van het belangrijkste medium van Stichting Duinbehoud? Vind je dat de duinen het beschermen waard zijn? En wil je bijdragen aan het vergroten van dat besef bij een breed publiek? Meld je dan als themaredacteur ‘beleid, beheer, bedreigingen’.

Binnen de redactie heeft de themaredacteur de taak om onderwerpen te bedenken voor artikelen over zijn thema, samen met de overige redactieleden de onderwerpen voor de opeenvolgende nummers van DUIN te selecteren en in te plannen, geschikte schrijvers bij de geselecteerde onderwerpen te vinden en de schrijvers te benaderen en te begeleiden bij het schrijven van het artikel. Het is de bedoeling dat de redacteur de pool van schrijvers die vaker artikelen voor DUIN schrijven verder uitbreidt. Zelf af-en-toe een artikel schrijven behoort zeker tot de mogelijkheden.

De tijdsbesteding wordt geschat op gemiddeld 8 uur per kwartaal met pieken en dalen.

Behalve aan ‘beleid, beheer, bedreigingen’ besteden we in DUIN aandacht aan ‘niet levende natuur’, ‘planten en dieren’, ‘human intrest en cultuurhistorie’ en ‘gebieden’.

Heb je interesse? Neem dan contact op.

Contact
Ben je geïnteresseerd en heb jij ons iets te bieden? Neem dan contact op met:
Antje Eherenburg, chef redactie

duin@antje-ehrenburg.nl

Tel. 023-5248391/06-53361478